Välkommen till Kinda brukshundklubb

Östergötland

Aktuellt:

  • Sponsring av gräsklippning
  • Årsmöte i februari
  • Trivselregler
  • Klubbarbetet
  • Aktuella uppgifter i medlemsregistret

Läs mer nedan!

Även välkommen till Kinda Brukshundklubb på Facebook

TACK för ditt/ert engagemang i klubben:

  • Styrelsen, ledare och övriga medlemmar som bidragit på olika sätt under året

Sponsring av gräsklippning

På medlemsmötet togs beslut på att leja bort det mesta av gräsklippningen på planerna under sommarhalvåret 2019. Detta utifrån att medlemmarna enligt enkäterna och formuläret inte själva har tid eller möjlighet att klippa gräset på planerna. Viss gräsklippning av planerna och runt stugan samt trimning på klubbområdet kan det ändå bli kvar för medlemmarna att sköta själva. En prisuppgift på ca 10.000-12.000 kr för 14 gånger under säsongen har tagits fram. Om 50 medlemmar skänker vardera 200 kr skulle det rendera i 10.000 kr, så ge en frivillig sponsring till klubben antingen genom att swisha till 123 114 74 38 eller genom att betala in på bankgiro 5896-1277. Glöm inte skriva ett meddelande att det gäller sponsring av gräsklippningen.

Årsmöte i februari

Är du intresserad av att vara med i styrelsen ta kontakt med ordförande eller valberedningen.

Trivselregler

Trivselregler för klubben är framtagna och godkända på styrelsemötet i augusti. Se dem här.

Klubbarbetet

Kinda Brukshundklubb är en ideell verksamhet och som vi medlemmar driver tillsammans. Alla medlemmar hjälps åt genom att fördela arbetet med klubben i de olika ansvarsområdena. Se mer här.

Aktuella uppgifter i medlemsregistret

Det är medlemmarnas ansvar att ha en aktuell mailladress i SBK:s register och det gör du här. Annars riskerar man att missa viktig information. Kontaktvägar för information är Facebook, anslagstavlan vid klubbstugan samt denna hemsida och mail. Kontakta oss gärna om du inte vet hur du ska göra för att uppdatera din e-postadress!


Kinda Brukshundklubb | BG- 5896-1277 | Swishnr: 123 114 74 38

Mejl: tinaekstrom66@gmail.com

Copyright © Kinda brukshundklubb All rights reserved