ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХАРХОРИН СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ШҮҮХ

НЭХЭМЖЛЭЛИЙН ЗАГВАР

Иргэн та шүүхэд нэхэмжлэл гаргахдаа

  • Нэхэмжлэлийн шаардлагаа нотолж буй баримт, улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт зэргийг хавсаргана.

  • Улсын тэмдэгтийн хураамжийг 100101800941 тоот дансанд тушаана.