Иргэн та нэхэмжлэл өгөх гэж буй бол мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэнд хандана уу. Утас: 70327477

  • Иргэний хэрэг, нэхэмжлэл хүлээн авах

  • Эрүүгийн хэрэг хүлээн авах

  • Зөрчлийн материал хүлээн авах

  • Хэрэгт гаргаж буй хүсэлт, гомдол, өргөдөл хүлээн авах

  • Шүүхийн шийдвэр биелүүлэхтэй холбоотой материал хүлээн авах

  • Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчөөр сонгогдсон иргэдэд мэдээлэл өгөх

  • Иргэд олон нийтэд мэдээлэл өгөх

ШҮҮГЧИЙН ТУСЛАХУУД

Иргэн та шүүхэд хянан шийдвэрлэгдэж байгаа хэргийн талаар мэдээлэл авах бол шүүгчийн туслахуудтай дараах утсаар холбоо барина уу.

Утас: 70327477, 70327383, 70327878