โครงการฝึกงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นโปรแกรมฝึกงานสุดเข้มข้นที่เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 ที่สนใจหาประสบการณ์ทำงาน เรียนรู้ และฝึกงานภายใต้การทำงานแบบ Project-Based เพื่อสร้างสรรค์ต้นแบบที่จะมาเป็นกลไกสำคัญของธุรกิจการเงินและการธนาคารในยุค Digital Transformation

เปิดรับสมัคร : 1 พฤศจิกายน 2562 - 15 มกราคม 2563

สอบข้อเขียน IQ4Q : 1 กุมภาพันธ์ 2563

Group Assessment : 22 กุมภาพันธ์ 2563

ระยะเวลาการฝึกงาน : 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน IQ4Q (1 กุมภาพันธ์ 2563)

กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนได้ที่ปุ่มด้านล่าง

หมายเหตุ:

  • เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อกรุณาตรวจสอบอีเมลของท่านเพื่อยืนยันสิทธิในการสอบข้อเขียน ภายในวันที่ 29 มกราคม 2563 หากมีชื่อแต่ไม่ได้รับอีเมลเพื่อยืนยันกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทาง Inbox: m.me/kcapstone, Email: kcapstone@kasikornbank.com, Tel: 0 2470 3181, 0 2472 3159
  • นิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ กรุณาตรวจสอบอีเมลของท่านเพื่อรับทราบกติกาการคัดเลือกในรอบถัดไป หากไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทาง Inbox: m.me/kcapstone, Email: kcapstone@kasikornbank.com, Tel: 0 2470 3181, 0 2472 3159

การเตรียมตัว

  1. วัน/เวลา: 1 กุมภาพันธ์ 2563 ( รอบเช้า 08:30-12:00 | รอบบ่าย 13:00-16:30 )
  2. สถานที่: ชั้น 8 ห้องสุขสามัคคี ธนาคารกสิกรไทย อาคารสำนักงานพหลโยธิน (หลังสาขา) - ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS อารีย์
  3. การแต่งกาย: ชุดนิสิต/นักศึกษา หรือชุดสุภาพสวมรองเท้าหุ้มส้น
  4. อุปกรณ์: ดินสอ2B และยางลบ
  5. บัตรประชาชน หรือใบขับขี่
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image