Київский Академічний Університет

Фізичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченко

Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України


Вступ до теорії надпровідності

14-19 січня 2018

Надпровідність - чисто квантова властивість деяких речовин, при охолодженні нижче критичної температури переходити в стан, в якому переносники заряду в твердому тілі у зовнішньому електричному полі не зазнають Омівського опору з боку середедовища, а рухаються як вільні заряди. Надпровідники аномальним чином взаємодіють із магнітним полем, сильне магнітне поле порушує стан надпровідності.

Метою школи є розібратись із стандартною теорією бозе-конденсації, надпровідності, та прийти до деяких сучасних наукових проблем пов'язаних із фізикою холодних газів, високо-температурною надпровідністю та топологічними надпровідниками.

Програма школи:

 1. Олександр Кордюк (kordyuk at gmail.com). Високотемпературні надпровідники та механізм надпровідності з точки зору експерименту - 2 лекції. (Презентація pdf, ppt)
 2. Олександр Якименко (alexander.yakimenko at gmail.com). Конденсація Бозе-Ейнштейна в холодних газах - 2 лекції. (Лекція 1 ppt, Лекція 2 ppt)
 3. Ярослав Герасименко (yaroslav.gerasimenko at gmail.com). Вступ до теорії Бардіна-Купера-Шріффера - 4 лекції.
 4. Микола Семенякін (semenyakinms at gmail.com). Вступ до теорії надпровідності Гінзбурга-Ландау - 5 лекцій.
 5. Ярослав Герасименко. Топологічні надпровідники – 1 лекція.
 6. Ярослав Золотарюк (yzltrk63 at gmail.com). Вступ до фізики Джозефсонівських контактів - 1 лекція. (Презентація pdf)

Корисні посилання та література

 1. Високотемпературні надпровідники та механізм надпровідності з точки зору експерименту
  • Теми наукових задач (doc)

2. Конденсація Бозе-Ейнштейна в холодних газах

  • L. Pitaevskii, S. Stringari. Bose-Einstein condensation and superfluidity.
  • Теми наукових задач (doc)

3. Вступ до теорії БКШ

  • Michael Tinkham. Introduction to superconductivity (pdf)
   • Основний матеріал: Chapter 3, Sections 3.1-3.5 (основний стан БКШ, спектр збуджень)
   • Для подальшого читання: Chapter 3, Sections 3.6-3.7 (температурні залежності, густина станів)
  • Л. Левитов, А. Шитов. Функции Грина: задачи с решениями. (pdf)
   • Основний матеріал: Глава 1, п. 1.1, задачи 1-2 (фононний ланцюжок, перетворення Боголюбова)
   • Для подальшого читання: Глл. 2-6, 10 (функції Гріна, електрон-фононна взаємодія, багаточастинкова БКШ)
  • Додатково: A. Altland, B. Simons. Condensed matter field theory. (pdf)
  • Додатково: А. Абрикосов, Л. Горьков, И. Дзялошинский. Методы квантовой теории поля в статистической физике. (pdf)

4. Вступ до теорії надпровідності Гінзбурга - Ландау

  • В. Шмидт. Введение в физику сверхпроводников. (pdf)
   • Основний матеріал: Глави 1-2 (теорія Лондонів надпровідності), глави 3-5 (теорія Ландау-Гінзбурга, Абрикосівські вихорі). Пункти із зірочкою - додатково.
  • E. Лифшиц, Л. Питаевский. Статистическая физика. Часть 1. (pdf)
   • Основний матеріал: Глава 5, п. 53-58 (розподіли Фермі та Дірака, теплоємність нормального металу), п. 62 (бозе-конденсація), Глава 6, п. 64-66 (теплоємність газу фононів)
  • E. Лифшиц, Л. Питаевский. Статистическая физика. Часть 2. (pdf)
   • Основний матеріал: Глава 3. п. 22 - 26 (надплинність, хвильова функція бозе-конденсату)
   • Додатковий матеріал: Глава 5 (теорія надпровідності Гінзбурга-Ландау)
  • P. Kopietz, L. Bartosch, F. Schultz. Introduction to the Functional Renormalization Group (pdf).
   • Основний матеріал: Глава 1 (класифікація фазових переходів, критичні індекси), Глава 2, п.1 (виведення функціоналу Ландау - Гінзбурга для моделі Ізінга, обчислення критичних індексів)
   • Для подальшого читання: Глава 2, п.2-3 (неоднорідна теорія Ландау-Гінзбурга, врахування Гаусівських флуктуацій), Глава 4 (врахування взаємодії за допомогою Вільсонівської ренорм-групи)

5. Топологічні надпровідники

  • Основний матеріал: лекції з топологічних надпровідників (перша і друга)
  • Додатково: https://topocondmat.org/ (зокрема розділи Topology in toy models та Majoranas I )

Школа відбудеться в Києві на базі Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України (вул. Метрологічна 14-б) з 14 по 19 січня. Для участі потрібно заповнити форму реєстрації внизу сторінки. Для учасників з інших міст можливе надання житла на час проведення школи.

Перше (підготовче) заняття відбудеться 14.01 об 11 годині.

Перше заняття основної програми відбудеться 15.01 об 11 годині.

З організаційних питань - пишіть Миколі Семенякіну (semenyakinms@gmail.com)

Розклад роботи школи:

schedule

Форма для реєстрації учасників: