BOOKS - LINKS - PUBLICATIONS

International publication 

           Beyond Liaisons Art jewellery 2011, World Jewellery Museum Seoul 2013

Collective catalogs 

Collective publications


Elaine Kim: Beyond Liaisons Art jewellery,
Elaine Kim: Lovers from Prague, Czech Jewellery Seoul

Elaine Kim: The world has lost the legend

Matějovičová Petja: Zemřel sklář a šperkař Svatopluk Kasalý

Hedendaagse sieraden


Czech Design


ART ANTIQUES - KVĚTEN 2022 - SKLENĚNÝ BODY ART SVATOPLUKA KASALÉHO

World Jewellery Museum Curator Show and Tell: Svatopluk Kasaly


www.svatopluk-kasaly.cz