Sponsorer:

Samarbeidspartnere:

Karrierelaboratoriet:

Styrke valg av utdannelse i skolen

Modul for Seanse rundt Karbonfangst og Lagring


Nyheter:

Høsten -22 inviterte Karrierelaboratoriet 10-ende klasse elever fra Stavanger kommune til nye besøk. Vi hadde litt mindre kapasitet enn i fjor, men likevel har 587 elever deltatt fra 23 klasser/6 skoler. Vi testet også muligheten for elever fra Finnøy skole å delta, og det fungerte bra med rutebåten og en kort spasertur til Mediegården hvor vi har holdt til i tidligere Deadline lokalet til Stavanger Aftenblad.

Flere skoler ville deltatt, så vi håper vi kan øke tilbudet til neste høst. Rådgiverne og elevene er veldig fornøyd med aktiviteten i Karrierelaboratoriet. Elevene melder tilbake på spørreundersøkelsen vi gjennomfører etter besøket at de har hatt godt utbytte av informasjonen de får ved de enkelte stasjonene. Enkelte av klassene avsluttet med «stående applaus» noe som inspirerer oss til å utvikle opplegget videre.

Stasjoner vi har presentert i høst har vært: Sykepleier, IT, havbruk, tømrer, murer, gjenvinning, droner, solceller, hav-vind og karbonfangst.

Vi jobber videre med utvikling av flere stasjoner og enda mer spennende innhold samt å forankre Karrierelaboratoriet slik at frivillighetsarbeidet vårt kan bestå til beste for et bedre samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Det gir elevene et bedre grunnlag for ett av sine viktigste valg i livet......utdanningsvalg ......samt at arbeidslivet kan få nok og gode kandidater til å bygge opp samfunnet vi alle er en del av.

Historie: I løpet av fire uker i høst (2021) har Karrierelaboratoriet hatt besøk av tiende-klasse elever fra Stavanger kommune. Totalt 38 klasser fra 9 skoler (986 elever) har deltatt. Hver elev besøkte seks av ni stasjoner i løpet av en halv dag: Sykepleier, IT, havbruk, tømrer, murer, plastgjenvinning, boring & brønn, solceller og karbonfangst.

Vi gjennomførte den andre fullskala seansen sammen med UiS i November 2020.

I desember 2019 gjennomførte vi den første piloten med Gosen Skole.