publications

journal articles

Franco, Karlien & Sali A. Tagliamonte. 2020. New -way(s) with -ward(s): lexicalization, splitting and sociolinguistic patterns. Language Variation and Change (published ahead of print). doi: S0954394520000083

Franco, Karlien & Sali A. Tagliamonte. 2020. Interesting fellow or tough old bird? 3rd person male referents in Ontario. American Speech (published ahead of print). doi: 00031283-8661833

Van de Velde, Freek, Karlien Franco & Dirk Geeraerts. 2019. Reality check voor de kwantitatieve Nederlandse taalkunde: laveren tussen de Scylla van het conservatisme en de Charybdis van de zelfgenoegzaamheid. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (TNTL) 135(4), 329-343. [ pdf ]

Franco, Karlien, Dirk Geeraerts, Dirk Speelman & Roeland Van Hout. 2019. Maps, meanings and loanwords: The interaction of geography and semantics in lexical borrowing. Journal of Linguistic Geography 7(1), 14-32. doi:10.1017/jlg.2019.2. [ pdf | supplementary materials ]

Franco Karlien, Dirk Geeraerts, Dirk Speelman & Roeland van Hout. 2019. Concept characteristics and variation in lexical diversity in two Dutch dialect areas. Cognitive Linguistics 30(1). 205-242. doi: 10.1515/cog-2017-0136. [ uncorrected proofs ]

Franco, Karlien, Eline Zenner & Dirk Speelman. 2018. Let’s agree to disagree. (Variation in) the assignment of gender to nominal anglicisms in Dutch. Journal of Germanic Linguistics 30(1). 43-87. doi: 10.1017/S1470542717000058. [ pdf ]

Szmrecsanyi, Benedikt, Douglas Biber, Jesse Egbert & Karlien Franco. 2016. Toward more accountability: Modeling ternary genitive variation in Late Modern English. Language Variation and Change 28(1), 1-29. doi: 10.1017/S0954394515000198 [ pdf | supplementary materials ]


book chapters

Franco, Karlien & Dirk Geeraerts. 2019. Botany meets lexicology: the relationship between experiential salience and lexical diversity. In Janice Fon (ed.), Dimensions of Diffusion and Diversity. Berlin: De Gruyter Mouton. 113-146. [ uncorrected proofs ]

Franco, Karlien & Dirk Geeraerts. 2018. Om op te eten. Variatie in de lexicale diversiteit van voeding en voedselwaren. In Timothy Colleman, Johan De Caluwe, Veronique De Tier, Anne-Sophie Ghyselen, Liesbet Triest, Roxane Vandenberghe & Ulrike Vogl (eds.), Woorden om te bewaren – Huldeboek voor Jacques Van Keymeulen. Gent: Universiteit Gent/Skribis. 219-232. [ uncorrected proofs ]


conference proceedings

Franco, Karlien. 2018. Variatie in de lexicale diversiteit van de Limburgse dialecten: enkele algemene patronen. Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde 20. 67-80. [ uncorrected proofs ]

Franco, Karlien & Laura Rosseel. 2017. #dialect. Culturele modellen en de perceptie van taalvariëteiten op Twitter. In Veronique De Tier, Ton Van de Wijngaard & Anne-Sophie Ghyselen, Taalvariatie en sociale media. Lezingen gehouden op de internationale streektaalconferentie in Middelburg op 7 oktober 2016. Middelburg, The Netherlands, 7 October 2017. 43-52. [ uncorrected proofs ]

Franco, Karlien, Barbara Piringer & Eveline Wandl-Vogt. 2017. A case-study on lexical variation in plant names using interlinked digitized dialect dictionaries. Action meeting ENel (European network of e-lexicography). Budapest, Hungary, 24-25 February 2017.

Franco, Karlien, Dirk Geeraerts & Dirk Speelman. 2015. The influence of semantic features on lexical geographical variation. In Johannes Wahle, Marisa Köllner, Harald Baayen, Gerhard Jäger & Tineke Baayen-Oudshoorn. Proceedings of the 6th Conference on Quantitative Investigations in Theoretical Linguistics. Tübingen, Duitsland, 4-6 November 2015. [ pdf ]


dissertations

Franco, Karlien. 2017. Concept features and lexical diversity. A dialectological casestudy on the relationship between meaning and variation. PhD dissertation. KU Leuven & Radboud University Nijmegen. [ link to pdf ]

Franco, Karlien. 2013. Gender puzzles. Adnominal and pronominal agreement with neuter nouns in Southern Dutch. MA thesis (MA of Advances Studies in Linguistics). KU Leuven. [ pdf ]

Franco, Karlien. 2012. “Het pronominale probleem”: Een corpusonderzoek naar het pronominale genus in de spreektaal in Vlaanderen en Nederland. MA thesis (MA in Linguistics). KU Leuven. [ pdf ]


popular science

Franco, Karlien. 2019. De woordenrijkdom van het Brabants: variatie en verandering. Noord & Zuid. Tijdschrift van de Orde van den Prince 2(3) (Themanummer: Denkend aan Brabant: Over de vele gezichten van een grensoverschrijdende gewest), 32-36.

Franco, Karlien. 2018. Het gebruik van leenwoorden in de Limburgse Dialecten: Semantische en geografische factoren. Jaarboek Veldeke 2017, 143-159. [ pdf ]

Franco, Karlien. 2017. Bellis perennis: variatie in de namenrijkdom voor planten in de dialecten van Vlaanderen. Over Taal 56(2), 9-11. [ pdf ]


last updated: 3 August 2020