stichting

Stichting Wedstrijdturnen Beetsterzwaag

De turngroepen gaan turnen onder de vlag "Stichting Wedstrijdturnen Beetsterzwaag" kortweg SWB

De stichting faciliteert de wedstrijden, regelt de inschrijvingen, zorgt voor juryleden, regelt begeleiding enz. wat maar nodig is voor turners en turnsters om mee te doen aan wedstrijden.

Turnen is een vetdure sport geworden dus de stichting zal proberen sponsoring en subsidies te krijgen om zo een wedstrijdseizoen goed te kunnen doen. Te denken valt aan bijvoorbeeld de Plus, waar we in 2022 al in zaten, maar ook de grote clubactie, de teijensfundatie, sponsorloop enz.

Deelnemers aan de selectie gaan jaarlijks € 25,- betalen aan de stichting waar ze sowieso 1 wedstrijd, eenmalig gebruik van een pakje, en ook 1 maal begeleiding van krijgen. Afhankelijk van wat er verder in de pot zit betaal je per wedstrijd, of de stichting betaalt dat voor jou.

Nieuwe leden betalen als inschrijving € 50,- en daarna € 25,- per jaar

Een en ander is nog in ontwikkeling, want ook afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers kan je 1 of 2 wedstrijden al gefinancierd krijgen.


ook zal de stichting zelf wedstrijden gaan opzetten, misschien een competitie in Opsterland, of met andere omliggende verenigingen, ook dat is allemaal nog in ontwikkeling.in 2023 het open NK turnen heren op 11 maart as

De stichting bestaat uit de voorzitter( M. de Jong), een penningmeester/secretariaat ( K. Willems) en de leden L Willems en R Holwerda.