Кафедра фізичного виховання та спортивного вдосконаленняЗагальна інформація

Адреса: м. Харків, провулок Руставелі, 7, корп. 2, аудиторія 105 (спортивна зала).

Телефон: 732-14-76

e-mail: kafedra.fv.hgpa@gmail.com

Кафедру фізичного виховання створено 2004 року.

2021 року кафедру перейменовано на кафедру фізичного виховання та спортивного вдосконалення.

Загальна проблема, над якою працюють викладачі кафедри: «Удосконалення професійної підготовки фахівців у галузі фізичної культури і спорту в контексті Євроінтеграції, формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді засобами фізичної культури».

На кафедрі працює: 10 викладачів, серед яких: 1 кандидат педагогічних наук, професор; 3 кандидата педагогічних наук, доценти; 1 кандидат педагогічних наук; 5 спеціалістів вищої категорії; 1 викладач-методист; 1 майстер спорту міжнародного класу; 1 майстер спорту СРСР та України; 2 кандидати в майстри спорту.

Завідувачем кафедри з 2011 року є кандидат педагогічних наук, професор Школа Олена Миколаївна. У 2015 році стала дипломантом XVI обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Завідувач кафедри фізичного виховання».

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: «Фізичне виховання», «Фізична культура», «Фізичне виховання студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи», «Захист Вітчизни», "Спортивно-педагогічне вдосконалення", "Підвищення спортивної майстерності".

Науково-дослідна робота

Наукова робота викладачів кафедри спрямована на розробку та вдосконалення методик формування здорового способу життя студентів засобами фізичного виховання, розробку сучасних організаційно-педагогічних технологій у фізкультурній освіті.

Результатом наукової роботи викладачів кафедри є численні виступи на Міжднародних, Усеукраїнських, Регіональних та міжвузівських науково-практичних конференціях, публікації наукових статтей, тез доповідей у фахових та методичних збірниках України, Росії, Білорусі, Прибалтики, Іспанії, Польщі, Мексики, Канади та Ірану. Викладачі кафедри постійно підвищують свій науково-практичний рівень, зокрема беруть участь у семінарах, що проходять у країнах близького та далекого зарубіжжя, публікують свої авторські розробки та дослідження у наукометричних виданнях світу.

З 2011 року з ініціативи викладачів кафедри проводиться щорічна науково-практична конференція з проблем формування здорового способу життя дітей і молоді та шляхів їх вирішення. Учасниками конференції стали науковці з України, Росії, Білорусії, Казахстану, Молдови, Китаю, Польщі, Латвії.

Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри студенти беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах з напрямів «Фізичне виховання», «Спорт», «Фітнес та рекреація»; Всеукраїнських та регіональних конкурсах студентських наукових робіт, а також в інших наукових конкурсах.

На кафедрі працюють наукові гуртки здобувачів освіти під керівництвом кандидата педагогічних наук, професора Школи О.М., кандидата педагогічних наук, доцента Фоменко О.В., кандидата педагогічних наук, доцента Ремзі І.В.

Під керівництвом завідувача кафедри Школи Олени Миколаївни захищені 6 кандидатських дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання (фізична культура, основи здоров`я).

Навчально-методична робота

Багаторічний методичний досвід викладачів кафедри є основою для створення багатьох видань навчально-методичних посібників та підручників, у тому числі, затверджених й рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

Щорічно на кафедрі проводяться науково-практичні круглі столи, де розглядаються й обговорюються актуальні спортивні події, питання щодо спортивних змагань та олімпіад різних епох, у тому числі, відомих спортсменів Харкова й Слобожанщини.

Спортивно-масова робота

Викладачами кафедри щорічно проводиться близько 10 фізкультурно-оздоровчих заходів та 15 змагань з 12 видів спорту: баскетбол, волейбол, міні-футбол, гирьовий спорт, плавання, оздоровча аеробіка, аеробічна гімнастика, теніс настільний, шахи, шашки, черлідінг, легка атлетика, лижні гонки.

Під керівництвом викладачів кафедри збірні команди академії постійно беруть участь у змаганнях Спартакіади серед закладів вищої освіти, міжнародних та всеукраїнських спортивних змаганнях з різних видів спорту.

Також розкриттю особистісного потенціалу студентів сприяє їх участь у спортивно-масових заходах і святкових концертах факультету, академії та міста.

Сфера діяльності випускників

Кафедра готує конкурентоспроможних фахівців в галузі фізичної культури і спорту. Випускники факультету мають можливість працювати викладачами закладів вищої освіти, вчителями фізичної культури у закладах загальної середньої освіти, тренерами зі спорту в дитячо-юнацьких спортивних школах, інструкторами фізичної культури в дошкільних закладах освіти.

На кафедрі за останній рік значно розширено матеріальну базу. Зроблено капітальний ремонт спортивної зали, придбано значну кількість сучасних тренажерів, спортивного обладнання та інвентарю.