Konsultacje

Zapewniamy konsultacje w zakresie planu leczenia protetycznego.

Osoby do kontaktu:

-> inż. tech. dent. Ilona Kopel

-> lic. tech. dent. Maciej Gontek

-> dr n. med. Krzysztof Kruszyński