Janusz Stanisław Bień

Wykształcenie, stopnie i tytuły

  • Szkoła średnia: Drugie Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu, rok ukończenia 1964.

  • Studia: Uniwersytet Warszawski, rok ukończenia 1969, temat pracy magisterskiej Algorytm fleksji polskiej — programy na maszynę GIER, promotor Stanisław Waligórski .

  • Doktorat: rok otrzymania 1978, Uniwersytet Warszawski, promotor Stanisław Waligórski, tytuł rozprawy Wielośrodowiskowy model języka naturalnego .

  • Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa — zastosowanie informatyki do badań nad morfologią języka polskiego — nadany uchwałą Rady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 stycznia 1993 r., zatwierdzony 25 października 1993 r. Por. Koncepcja słownikowej informacji morfologicznej i jej komputerowej weryfikacji. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ISBN 83-230-0390-4.

  • Tytuł profesora nauk humanistycznych nadany postanowieniem Prezydenta RP z 28 lutego 2011 r. Por. Problemy formalnego opisu składni polskiej. BEL Studio, Warszawa. ISBN 978-83-61208-22-8.

Zatrudnienie

Podstawowe miejsce pracy: Uniwersytet Warszawski (1969-2018)

  • Instytut Informatyki: od 1.10.1969 do 30.06.1998

  • Instytut Orientalistyczny: od 1.07.1998 do 30.09.2003

  • Katedra Lingwistyki Formalnej: od 1.10.2003 do 30.06.2018

Dodatkowe miejsce pracy : Wydawnictwo Naukowe PWN (1993-1997):

  • Redakcja Słowników Języka Polskiego; specjalista ds. informatyzacji, pół etatu od 1.12.1993 do 31.12.1997.