Johan

Artikelen

Johan schreef in de tijd dat hij voor het Steunpunt Gemeenteopbouw werkte een aantal artikelen in Dienst. Twee daarvan, over M/V in de kerk en over de persoonlijke ontwikkeling van predikanten, worden nog steeds van tijd tot tijd gebruikt.

Dienst-MV-in-de-kerk.pdf
Dienst-Ontwikkelingsplan-predikanten.pdf

Preken

Dit zijn preken die Johan in de laatste jaren geschreven heeft. Ze zijn geordend op gelegenheid en thema.

Bij de liturgieën is meestal het Gereformeerd Kerkboek uit 2006 gebruikt (afkorting GK) en het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk (Afkorting LB)

Graag even bericht wanneer je een van deze preken wilt gebruiken in een kerkdienst. Je kunt de preek dan ook als MSWord of OpenOffice-document krijgen, evt. met de bijbehorende presentatie.

15/07/2020 Toegevoegd: een aantal voor de periode van corona bewerkte preken. Andere preken over Handelingen volgen nog.

19/2/2020 Toegevoegd: Preek Biddag 2019 over Marcus 8 (bij "Diverse preken")

Serie: Preken in corona-tijd

Sinds de sluiting van de kerken vanaf zondag 15 maart houden we in Hoek twee diensten waarin ik voorga. Bij de ochtenddiensten zijn sinds 1 juni en 1 juli een groep aanwezig. Bij de middagdiensten en de diensten van voor 1 juni is de kerkzaal zo goed als leeg.

Omdat ik deze periode niet ruil heb ik voor een deel van de diensten een aantal oudere preken opgezocht die naar mijn indruk bij deze tijd passen. Deze preken heb ik her en der aangepast en toegepast op deze tijd. Zo komt de preek over Efeze 1 en 2 bijv. uit de serie "Verbonden in Christus".

Een ander deel van de preken is nieuw. De diensten zijn ook terug te kijken op youtube, via de zoekterm GKv Hoek.

Lukas-24-Emmausgangers.pdf
1-Korinte-13-Zondag-10.pdf
Efeze-1-2-Zondag-5-versie-2020.pdf

Serie: Preken in corona-tijd - 1 Petrus

Deze serie is een bewerkte serie uit 2013 van vier preken over 1 Petrus. Oorspronkelijk was er ook een preek over 1 Petrus 3, maar ik heb ervoor gekozen om die preek dit jaar niet te houden. Die preek is wel te vinden op opkijken.nl

1-Petrus-1-v2020.pdf
Jesaja-66-1-Petrus-2.pdf
Jesaja-42-1-Petrus-4.pdf
Jesaja-65-1-Petrus-5.pdf

Serie: Preken in corona-tijd - Hemelvaartsdag en Pinksteren

Johannes-13-Handelingen-1-Hemelvaartsdag.pdf
Handelingen-2-Pinksteren.pdf
Johannes-14-Efeze-5-Pinksteren.pdf

Serie: Preken in corona-tijd - Handelingen

Handelingen-12.pdf

Serie: Rechters

Bij deze serie heb ik voor achtergrondinformatie over de tijd van de Rechters veel gebruik gemaakt van het commentaar The book of Judges door Barry G. Webb, uit de serie The New International Commentary on the Old Testament. Ook heb ik diverse artikelen gebruikt die toegankelijk zijn via de ATLA Religion Database.

Deze serie heb ik geschreven in het najaar van 2018.

Rechters-3.pdf
Rechters-6.pdf
Rechters-7.pdf
Rechters-8.pdf
Rechters-9-vers-1-15.pdf
Rechters-9-vers-22vv.pdf
Rechters-10-vers-1-5.pdf
Rechters-10-en-11.pdf
Rechters-16.pdf
Rechters-16-Afbeeldingen.pdf
Rechters-17-en-18.pdf

Serie: Gods Geest verandert ons

Prekenserie over de brief aan de Galaten. Gehouden in de maand na Pinksteren 2019.

Deze serie begint met een preek over Galaten 5, dan volgt een avondmaalsoverdenking over Galaten 3 en de serie sluit af met een preek over Galaten 1 en 2.

Galaten-5.pdf
Galaten-3.pdf
Galaten-1-en-2.pdf

Kerst en advent - Serie: Volg de ster!

Naar aanleiding van Matteüs 1

Deze serie bestaat uit vijf preken voor advent en kerst. Bij de preken heb ik gebruik gemaakt van materiaal en thema's van het Nederlands Bijbelgenootschap. Zij hebben in 2019 de adventsserie "Volg de ster!" ontwikkeld en beschikbaar gesteld via https://www.debijbel.nl/bijbelbasics . De serie volgt het geslachtsregister van Jezus in Matteüs 1 en licht hier een viertal voorouders van Jezus uit.

1e-advent-Genesis-49.pdf
2e-advent-Ruth-4.pdf
3e-advent-2Samuel-7.pdf
4e-advent-2Koningen-22-en-23.pdf
Kerst-Matteus-1.pdf

Serie: Het begint bij God - Hij is nooit ver weg

Naar aanleiding van De Dordtse Leerregels

Deze serie heb ik geschreven in de zomer van 2016. De bedoeling van deze serie is om op een laagdrempelige manier de Dordtse Leerregels te behandelen. In de preken komt aan de ene kant de historische achtergrond naar voren, aan de andere kant wil ik laten zien hoe deze belijdenis ook nu nog relevant is.

Thema van de serie: "Het begint bij God - Hij is nooit ver weg". Het thema komt uit de inleiding op de Leerregels, waar Jezus wordt aangehaald als Hij zegt: "Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld."

Tekst van de Dordtse Leerregels: de Dordtse Leerregels staan in het Gereformeerd Kerkboek. de inleiding is onder andere te vinden in J.N. Bakhuizen-van den Brink, de Nederlandse Belijdenisgeschriften, vanaf p 225, te raadplegen via de digitale bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.

Leestips: W. Verboom, Van hart tot hart (Boekencentrum 2009), W. Verboom, Belijdenis van een gebroken kerk (Boekencentrum 2005). Ook is er in 2018 een hertaling van de Dordtse Leerregels van prof. dr. Verboom uitgekomen.

Dordtse-Leerregels-H1.pdf
Dordtse-Leerregels-H2-en-H3-4.pdf
Dordtse-Leerregels-H5.pdf

Serie: De basis van geloven

Naar aanleiding van catechismus zondag 1-4

Deze serie heb ik geschreven in het najaar van 2017, mee naar aanleiding van onrust rondom de besluiten over M/V ambt. Startvraag is: waar gaat het écht om in de kerk? Wat brengt ons bij elkaar?

Zondag-1.pdf
Zondag-2.pdf
Zondag-3.pdf
Zondag-4.pdf

Serie: Verbonden in Christus

Naar aanleiding van de brief van Paulus aan Efeze en catechismus zondag 5-7

Deze serie is een vervolg op de serie "de basis van geloven" over zondag 1-4. In deze serie geef ik ook aandacht aan het ontstaan van de geloofsbelijdenissen van Nicea en Chalcedon en aan de discussie rondom de kerkvader Origenes

Efeze-2-Zondag-5.pdf
Efeze-3-Zondag-6.pdf
Efeze-4-en-6-Zondag-7.pdf

Serie: Bidden - het Onze Vader

Bij catechismus zondag 45-52

Twee opmerkingen:

  • Zoals zichtbaar in de naam van de preken heb ik een iets andere indeling gebruikt dan de catechismus
  • In deze serie zijn twee preken opgenomen die specifiek voor oudjaar en nieuwjaar geschreven zijn. Ze zijn met enige aanpassingen ook op andere zondagen te gebruiken.
Zondag-45.pdf
Zondag-46-en-47.pdf
Zondag-48-oudjaar.pdf
Zondag-49-nieuwjaar.pdf
Zondag-50.pdf
Zondag-51-en-52a.pdf
Zondag-52b.pdf

Diverse preken

Hier staan losse preken die niet bij een complete serie horen en preken waarvan ik nog niet de hele serie klaar heb gemaakt om online te zetten. Op dit moment staat er een preek over Zondag 23 in combinatie met 1 Kronieken 21, een preek over Marcus 5 (Thema: met lijden moet je bij Jezus zijn) en een preek voor Biddag over Marcus 8 (Thema: Christus laat je leven groeien)

1-Kronieken-21-Zondag-23.pdf
Marcus-5.pdf
Biddag-Marcus-8.pdf