grau superior

PRODUCCIÓ D'AUDIOVISUALS 

I ESPECTACLES

Mostra de vídeos produïts per l'alumnat

Projecte Social 

(alumnat de 2n curs de Producció)

Mostra de projectes d'Escape Room 

(alumnat de 1r curs de Producció)

Mostra de projectes d'Escape Room 

(alumnat de 1r curs de Producció)