IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA

PRIDRUŽI SE MI V ŠOLSKEM LETU 2024/2025 

ZAKAJ NEMŠČINA? 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET 

 4., 5. IN 6. RAZRED

IZBEREJO GA LAHKO:

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET  7. ,8. IN 9. RAZREDU

IZBEREJO GA LAHKO: 

CILJI PREDMETA

Učenec se bo pri pouku usposobil za osnovno sporazumevanje s tujimi govorci v vsakdanjih okoliščinah. 

OBSEG UR POUKA: 

4. razred: 70 ur 

5. razred: 70 ur

6. razred: 70 ur 

7. razred: 70 ur 

8. razred: 70 ur 

9. razred: 64 ur 

Izbirni predmet se izvaja dve šolski uri tedensko. 

Učenec je pri predmetu ocenjen. V posameznem ocenjevalnem obdobju prejme eno ustno in eno pisno oceno.  

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET 

4. RAZRED

5. RAZRED

6. RAZRED


OBVEZNI IZBIRNI PREDMET 

7. RAZRED

8. RAZRED

9. RAZRED

PRIDRUŽI SE MI V ŠOLSKEM LETU 2024/2025 PRI ODKRIVANJU SVETA V NEMŠČINI. :)


Anja Motaln, mag. prof. nemščine kot tuji jezik in geografije