Rondleidingen

Nederlandstalig


Scrol door deze pagina voor meer info per rondleiding

Heb je liever maatwerk? Neem gerust contact op! 


Praktisch

Tenzij anders vermeld, duurt een rondleiding 2 uur maar dat kan op verzoek zeker ingekort worden naar anderhalf uur.

De wandelafstand van een rondleiding schommelt meestal rond de 2 km.  (maar uiteraard zal u tijdens een rondleiding 'Patershol' minder stappen dan tijdens een rondleiding 'Prinsenhof + Patershol')

Aantal deelnemers: maximum 25

Tarief = 100 euro (ongeacht aantal deelnemers)

Centrum

Deze wandeling kan overal starten in het centrum. Op basis van uw gewenste start- en eindpunt maken we een lus of een route die eindigt op een andere locatie.  We belichten de belangrijkste pleinen en monumenten in het centrum, met een blik op het verleden én de toekomst. Indien u dat wil, gaan we even de kathedraal binnen. Wil u graag wat meer tijd spenderen in de kathedraal, dan kiest u beter voor de rondleiding ‘Centrum + kathedraal’.

Centrum + kathedraal

Deze wandeling kan overal starten in het centrum. Op basis van uw gewenste start- en eindpunt maken we een lus of een route die eindigt op een andere locatie. We belichten de belangrijkste pleinen en monumenten in het centrum, met een blik op het verleden én de toekomst. We voorzien een half uurtje voor de Sint-Baafskathedraal (bouwgeschiedenis, interieur, kunst). Opgelet: sinds 2021 is er enkel nog vrije toegang in het schip van de kathedraal.

Belangrijk! Een bezoek aan het Lam Gods hoort niet bij deze rondleiding. Voor het Lam Gods kan u sinds 2021 terecht in het gloednieuwe bezoekerscentrum. Boek uw tickets op deze webpagina van de Sint-Baafskathedraal. Ook het koor van de kathedraal is nu onderdeel van het bezoekerscentrum.

Citadelpark

Deze wandeling start en eindigt aan het SMAK (Jan Hoetplein). We maken kennis met een bijzonder historisch park. U komt alles te weten over de grillige geschiedenis van de citadel en het park. Naast gebouwen en kunstwerken, hebben we zelfs oog voor een aantal exotische bomen. Ook de veelbelovende toekomstplannen voor dit park komen aan bod.

Gent verlicht

Avondwandeling. (eventueel kan de wandeling al starten in het schemerdonker)

Op basis van uw gewenste start- en eindpunt, maken we een lus of een route die eindigt op een andere locatie. Het parcours overlapt gedeeltelijk met de centrumwandeling. Inhoudelijk vestigen we de aandacht op het bekroonde Gentse lichtplan: hoe pleinen en monumenten op een ingenieuze manier uitgelicht worden, zowel functioneel als sfeervol.

In het spoor van van Eyck

Start- en eindpunt: stadshal. Het parcours wijkt af van de klassieke centrumwandeling. Inhoudelijk ligt de focus op Jan van Eyck en zijn relatie met Gent. We komen op plaatsen met evidente verwijzingen naar deze hofschilder / diplomaat. Maar ook op locaties waar de link op het eerste gezicht minder voor de hand ligt. We hebben ook aandacht voor de (bouw)historische context van Gent in de eerste helft van de 15e eeuw, de periode van de Bourgondische hertog Filips de Goede, toen het Lam Gods werd geschilderd.

Langs de Lieve

De wandeling kan starten of eindigen aan het Gravensteen (Sint-Veerleplein) of aan het Rabotmonument (Begijnhoflaan), zowel in een lineair traject als in een lus. De route wijkt volledig af van de klassieke centrumwandeling. We volgen het Gentse traject van de Lieve, een 13e-eeuws zeekanaal tussen Gent en Damme. We belichten het historisch belang van de Lieve, de industriële en culturele ontwikkeling rondom. Het grootste deel van deze wandeling situeert zich in de wijk Prinsenhof.

Oude Dokken, Nieuwe Dokken

Start- en eindpunt: Handelsdokkaai (hoek Stapelplein). We wandelen eerst door de industriële en sociale geschiedenis van de Oude Dokken langs het Handelsdok, Dok Noord en Doornzelestraat. Daarna brengt de Bataviabrug ons naar een nieuwe Gentse stadswijk: de Nieuwe Dokken. (de wandelafstand is hier langer dan bij de doorsnee rondleiding)

Patershol

Start- en eindpunt: Sint-Veerleplein. We nemen onze tijd om de bekendste en meest beruchte buurt van Gent te bezoeken, de enige wijk waar het middeleeuwse stratenpatroon bewaard is gebleven. Kom alles te weten over de geschiedenis van dit bijzonder stukje Gent, de straten rondom de middeleeuwse Plotersgracht, de bewoners en uiteraard... het hol van de paters.

Prinsenhof

Start- en eindpunt: Sint-Veerleplein. Een wandeling door de meest pittoreske buurt van Gent. Het Prinsenhof is een wonderschoon rustpunt vlakbij het centrum. We wandelen langs middeleeuwse straten tot de geboorteplaats van Keizer Karel, waar deze wijk naar vernoemd werd. We belichten het historisch belang van de Lieve, de industriële en culturele ontwikkeling rondom. Maar ook van kolveniers, van Augustijnen en… Walter De Buck. 

Prinsenhof + Patershol

Start- en eindpunt: Sint-Veerleplein. Eerst wandelen we door de meest gegeerde wijk van Gent: het Prinsenhof. De kasseien langs de Lieve leiden ons naar de geboorteplaats van Keizer Karel, waar deze wijk naar vernoemd werd. Nadien stappen we onder de treurwilgen van de magnifieke Lievekaai naar het doolhof van het Patershol, de best bewaarde middeleeuwse wijk van Gent. Via de Kraanlei keren we terug naar het Sint-Veerleplein.

Prinsenhof + Rabot

Start- en eindpunt: Sint-Veerleplein. Eerst wandelen we door de meest gegeerde wijk van Gent: het Prinsenhof. De kasseien langs de Lieve leiden ons naar de geboorteplaats van Keizer Karel, waar deze wijk naar vernoemd werd. Via de Donkere Poort bereiken we Bachtenwalle en het Rabotmonument. U komt alles te weten over de geschiedenis en eigenaardigheden van dit gebouw. We zullen ook afdalen tot het enige echte ‘rabot’.

Rabotwijk

Start- en eindpunt: Gerechtsgebouw (Opgeëistenlaan). Deze rondleiding was in 2016 mijn afstudeerproject in de opleiding tot stadsgids. De Rabotwijk staat bij de Gentenaar bekend als arme migrantenwijk maar voor mij is het vooral de plek waar ik sinds 2012 mijn werkdagen doorbreng. Sindsdien ben ik geïntrigeerd door zowel het verleden als de toekomst van deze bijzondere buurt: een 19e-eeuwse industriële arbeiderswijk die langzaam maar zeker transformeert tot een 21e-eeuwse moderne en ecologische woonwijk. U zal versteld staan!