ISO-ONLINE

I mars 2018 lanserades ISO 45001, en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljöarbete. Standarden hjälper företag och organisationer att jobba systematiskt med arbetsmiljön och ställer bland annat krav på psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet.

Denna digitala paketlösning inkluderar normalt molntjänst, audit, förbyggd struktur (enligt SS-ISO 45001 på Svenska) samt utbildning och överlämning till arbetsgivare/ert företag. Efterföljande certifiering görs av akrediterat kontrollorgan (vi har f.n. avtal med Qvalify).

Kontakta oss för att få reda på mer!