ISO-ONLINE

Demo

ISO 45001: Den nya ISO-standarden för arbetsmiljö är under framtagning inför 2018. Den kommer att ersätta OHSAS 18001 och därmed får stor inverkan på de organisationer som jobbar systematiskt med sitt arbetsmiljöarbete.

Läs mer om det senaste på SP Sverige (RI.SE)

ISO-Online är under utveckling och kommer att släppas som färdigt ramverk när standarden är fullt fastställd. Paketlösning inkluderar normalt molntjänst, audit, förbyggd struktur (enligt ISO 45001) med korsreferenser till aktuell ISO samt utbildning och överlämning till arbetsgivare/ert företag. Efterföljande certifiering görs av akrediterat kontrollorgan.