Møtekalender

Concordiabygget er IOGT Concordias eget bygg midt i Lillestrøm

Sammen for et tryggere lokalmiljø, uten de problemer som bruk av alkohol og andre rusmidler medfører.


Hva er IOGT? Bli medlem

Kontakt oss