Vad är ISN?

ISN är ett informellt nätverk som samlar både yrkesverksamma, ideellt anslutna och studerande inom ett brett natur- och kulturarvsområde.

Vad som förenar är ett intresse för interpretation, ett dynamiskt förhållningssätt för att stimulera människors upplevelse, reflektion och mer personliga relation till natur- och kulturarvets betydelser. Till exempel genom visningar, aktiviteter, utomhusskyltning, utställningar, digitala tillämpningar och så vidare.

Välkommen att ansluta till ISN och till gruppens e-postlista, genom att maila till:  interpretsweden@gmail.com

Läs mer om nätverket

ISN är ett forum för kommunikation av natur- och kulturarv. Läs mer
Här finns material från tidigare träffar och arrangemang av ISN 
Var hittar jag mer information om interpretation? Se tips på länkar
Anslut till ISN genom e-post och följ nätverkets sida på Facebook!