EL RACÓ DE LA TECNOLOGIA

Al Pompeu ens prenem molt seriosament la tecnologia. Per això, durant el curs portem a terme projectes relacionats amb:

– Disseny de productes i Anàlisis d’objectes

– Manipulació de materials: fusta i plàstics

– Projectes sostenibles: “caixes nius”

– Iniciació a la Robòtica i a la programació

– Impressió 3D

En aquest apartat trobareu la informació actualitzada dels diferents projectes del Departament i deixarem constància amb imatges i vídeos de la nostra feina!


ANÀLISI D'OBJECTES i MÀQUINES

  • Mecanismes de transformació i transmissió de moviment

PROJECTES SOSTENIBLES

Construcció de Caixes Niu per la fauna autòctona

IMPRESSIÓ I FABRICACIÓ 3D

Introducció a la fabricació additiva i el disseny assistit per ordinador

INTRODUCCIÓ A LA PROGRAMACIÓ AMB ARDUINO

CREACIÓ DE VIDEOJOCS

Programació informàtica aplicada al disseny de videojocs