Our Language CanTeen

El curs 2017/2018 vam endegar un Projecte GEP a La Llauna. Aquesta mena de projectes impulsats pel Departament d’Educació posen en valor el coneixement de llengües estrangeres i vol potenciar la visibilitat i la importància de conservar les llengües pròpies de l’alumnat, sigui quin sigui el seu origen, impulsant el plurilingüísme com a primordial eina educativa.

Amb aquest propòsit, professorat del Centre s’ha estat formant específicament per poder impartir unitats didàctiques en llengua estrangera amb l’objectiu final de poder donar classe de matèries curriculars en anglès i francès.

Enguany seran l’Ètica de 1r d’ESO i les matemàtiques de 2n d’ESO del tercer trimestre les que s’impartiran en anglès. Pel que fa al francès, a La Llauna es pot cursar el Batxibac, o Batxillerat francès, a més d’assignatures en francès dintre del currículum general, com la Communication Audiovisuelle.

Per reforçar la competència comunicativa de l’alumnat portem anys aprofitant recursos que ens ofereixen tant fundacions privades, com La Pedrera, com el mateix Departament d’Educació. En aquest sentit, vam comptar amb la Col·laboració de Rachel Adenekan, alumna d’últim any del MIT (Massachusetts Institut of Technology), que va assistir en classes tant de llengua anglesa pròpiament, com en assignatures del Batxillerat Tecnològic, on va poder donar un aire nou i una perspectiva innovadora a l’alumnat d’aquesta especialitat el curs que ens va acompanyar. Seguint amb aquests esforços, aquest curs ens han adjudicat un auxiliar de conversa, Que havíem sol·licitat i que ens ajuda a reforçar la dimensió oral a segon cicle d’ESO i Batxillerat. En Chad Green, el nostre Auxiliar de conversa, està fent una feina excel·lent i la seva implicació i professionalitat fa que puguem aprofitar el recurs al màxim.

També en la mateixa línia d’atenció a l’aprenentatge de llengües, som Centre examinador oficial del DELF scolaire, (El DELF escolar s’emmarca en un acord entre el Servei de Cooperació i d’Acció Cultural de l’Ambaixada de França i el Departament d’Ensenyament de Catalunya. Ofereix taxes d’examen preferents. Té el mateix valor que el DELF per adults (tots els diplomes són idèntics) amb els temes adaptats als adolescents).

Pel que fa a l’Anglès, el nostre centre ha estat seleccionat per a formar part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres a partir del curs 2018- 2019. L’objectiu d’aquest projecte és la acreditació de nivell i obtenció dels Certificats B1 i B2 en col·laboració amb l'EOI de Badalona.

Per acabar us comuniquem que el nom que porta el nostre projecte global és “LANGUAGE CANTEEN” . Es tracta d’un joc de paraules que combinaria la paraula “can” i el record de la paraula “tin”, ambdues amb el significat de “llauna” en anglès i també “teen” fent referència al adolescents. D’aquesta manera evoquem el concepte de “llengua de l’adolescent de la llauna” juntament amb la idea més directa de “Cantina de les llengües”. Creiem que és un terme divertit i adequat per al propòsit pel que s’ha creat. Estem, doncs, en condicions de difondre i donar a conèixer el nostre projecte amb la intenció de fer que el nostre alumnat valori l’aprenentatge de llengües estrangeres i alhora la multiculturalitat com a base d’una educació per la cultura, la pau i la convivència.