In Silver we trust

Wij hebben vertrouwen in Zilver omdat:

 • Wij geld, banken en de overheid wantrouwen (Hierbij nog een eenvoudige uitleg hoe dit is ontstaan en wat de oplossing is.)

 • Als het vertrouwen in geld verloren gaat, er een nieuwe basis gezocht moet worden waarbij er aan goud meer waarde toegekend gaat worden.

 • Zilver, met enige vertraging, een hefboom is op goud. (evenals goudmijnaandelen)

 • In tijden van inflatie: geld minder waard wordt, goud zijn waarde blijft behouden (dus relatief stijgt) en zilver naar ongekende hoogtes stijgt.

 • De goud/zilverratio historisch ongekend hoog is.

 • Zilver industrieel verbruikt wordt, het verbruik jaarlijks stijgt en er tekorten dreigen.

 • Zilver als investering niet echt ontdekt is door de gewone man.

 • De zilvermarkt naar verhouding zeer klein is en er bij tekorten een exponentiële stijging van de zilverprijs te verwachten valt.

 • De zilverprijs op dit moment op het punt staat om naar ongekende hoogtes te stijgen.

 • Staatsobligaties zijn investmentcarbage. Institutionele investeerders zullen moeten overstappen naar goud en zilver.

Wij wantrouwen regulier geld en banken omdat:

 • Banken geld creëren uit het niets

 • Geld niet meer is dan een schuld die de bank heeft aan de rekeninghouder

 • De schuldenberg en dus de geldhoeveelheid in de wereld ongelimiteerd stijgt en we daarom aan de vooravond staan van een geweldige (hyper)inflatie.

 • Schulden onbetaalbaar worden en daarom het systeem gedoemd is te mislukken

 • Er de laatste jaren (te) veel geld wordt gecreëerd en dit exponentieel toeneemt.

 • Banken op het punt staan om in zware moeilijkheden te komen.

 • Als één of enkele banken in de problemen komen, dit een domino-effect geeft waarbij alle banken in de problemen komen.

 • Warren Buffet een groot aantal bankaandelen heeft verkocht en daarvoor goudmijnaandelen heeft aangekocht


Een onderbouwing voor bovenstaande argumenten kunt u vinden in de video: het eindspel van ons financieel systeem.


Wij kopen en verkopen zilveren guldens, rijksdaalders, tientjes en 50 guldenmunten.

Voor actuele prijzen bel 06 30417925 of mail naar chretienbosch@ziggo.nl.