Cursurile de formare profesională:

Programele de formare profesională vor avea atât o componentă teoretică cât și una practică, sunt GRATUITE și sunt certificate ANC. În cadrul proiectului PROACTIV PLUS se vor realiza următoarele cursuri de formare profesională:

Pentru manageri și antreprenori:

· ”Competențe antreprenoriale”

· ”Manager de inovare”

· ”Manager îmbunătățire procese”

Pentru angajați în departamente de resurse umane:

· ”Manager resurse umane”

· ”Inspector resurse umane”


Despre Proiect

Proiectul „PROACTIV PLUS - competitivitate pentru viitor” urmărește creșterea competitivității și adaptabilității întreprinderilor, inclusiv a start-up-urilor, din regiunile Centru, Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia din România, la schimbările și dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, prin stimularea dezvoltării competențelor antreprenorilor, managerilor și angajaților.

Principalele activități organizate în cadrul proiectului:

· Campanie de conștientizare privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare profesională;

· Programe de formare profesională pentru antreprenori, manageri și angajați din departamente de resurse umane;

· Conferințe cu tema ”Antreprenoriat, TIC și inovare socială”;

· Sprijin pentru IMM-uri (inclusiv start-up-uri) în realizarea sau adaptarea unei planificări strategice pe termen lung.


Despre PTIR

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) este singura organizație patronală la nivel național și european ce susține, apără, promovează și reprezintă interesele profesionale, economice și sociale ale tinerilor întreprinzători din România, stimulând și promovând spiritul antreprenorial în rândul tinerilor și asigurând accesul acestora la cunoștințele legate de funcționarea socio-economică a întreprinderilor.

Avantajele formării profesionale

Pentru angajați:

- Înveți ceva nou

- Îți dezvolți noi abilități și competențe și îți validezi și reîmprospătezi cunoștințele existente

- Stai la curent cu noile tehnologii, legi și proceduri de lucru din piață

- Obții acreditare și îți îmbunătățești CV-ul (crescându-ți perspectivele de angajare și de promovare)

- Îți lărgești cercul de cunoștințe și îți dezvolți capacitățile de inter-relaționare

- Îți dezvolți noi oportunități de dezvoltare profesională


Pentru angajatori:

- Facilitează migrarea angajaților în cadrul firmei către activități mai profitabile

- Crește loialitatea și gradul de retenție al angajaților

- Stimularea competitivității și rezultatelor

- Facilitarea integrării noilor angajați în cadrul firmei

- Îmbunătățirea imaginii firmei ca angajator, ceea ce va atrage candidați mai buni

- Creșterea competitivității firmei, scăderea costurilor, creșterea eficienței în lucru și a productivității angajaților

- Dezvoltarea angajaților cu potențial ridicat

- Ținerea pasului cu modificările tehnologice și legislative din sectorul de activitate al firmei

- Beneficierea de fonduri nerambursabile pentru cursuri de formare pentru angajați