Cursurile de formare profesională pentru femei:

Programele de formare profesională pentru femei vor avea atât o componentă teoretică cât și una practică, sunt GRATUITE și sunt certificate ANC. În cadrul proiectului MENTORNET se vor realiza următoarele cursuri de formare profesională:

Pentru manageri și antreprenori:

· ”Competențe antreprenoriale”

· ”Manager de inovare”

· ”Manager îmbunătățire procese”

Pentru angajați în departamente de resurse umane:

· ”Manager resurse umane”

· ”Inspector resurse umane”


Despre Proiect

Proiectul „MENTORNET - Femei competitive, factor cheie în dezvoltarea economică” urmărește creșterea competitivității și adaptabilității întreprinderilor, din regiunile Nord-Est, Sud-Est, Nord-Vest și Vest din România, la schimbările și dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, prin stimularea dezvoltării competențelor antreprenorilor, managerilor și angajaților femei.

Principalele activități organizate în cadrul proiectului:

· Campanie de conștientizare privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare profesională;

· Programe de formare profesională pentru antreprenori, manageri și angajați din departamente de resurse umane;

· Program de mentorat feminin MENTORNET;

· Sprijin pentru IMM-uri în realizarea sau adaptarea unei planificări strategice pe termen lung.


Despre PTIR

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR) este singura organizație patronală la nivel național și european ce susține, apără, promovează și reprezintă interesele profesionale, economice și sociale ale tinerilor întreprinzători din România, stimulând și promovând spiritul antreprenorial în rândul tinerilor și asigurând accesul acestora la cunoștințele legate de funcționarea socio-economică a întreprinderilor.

Avantajele formării profesionale

Pentru angajatori:

- Creșterea loialității angajaților

- Dezvoltarea personalului, menținerea și dezvoltarea abilităților angajaților

- Creșterea gradului de satisfacție al muncii

- Îmbunătățirea performanței afacerii dumneavoastră și creșterea competitivității

- Îmbunătățirea imaginii companiei

- Facilitarea integrării în firmă a angajaților

- Țineți pasul cu schimbările din industrie și evoluția tehnologiei

- Profitați de finanțare pentru cursuri de formare pentru angajați


Pentru angajați:

- Menținerea și îmbunătățirea abilităților și a know-how-ului

- Adaptare la piața muncii

- Accesarea unor domenii noi de activitate

- Stați la curent cu evoluțiile tehnologice și modificările legislative

- Parcurgerea unei curricule de studiu la standarde europene

- Îmbunătățirea CV-ului

- Networking cu alte persoane din domenii de activitate similare sau din aceeași firmă ori grup de firme