Innovation Management

Behov for forandring og ny vækstkapital?

Innovation Management (IM) er specialist i at understøtte kapitalfremskaffelse og gennemføre væsentlige forandringsprocesser i både nye og gamle virksomheder.

IM er etableret af Tom Weidner med mere end 25 års erfaring med virksomhedsetablering, kapitalfremskaffelse samt gennemførelse af komplekse ledelses- og forandringsprocesser.

Verden er i konstant forandring – og din virksomhed skal hele tiden være parat til at udnytte nye vækst- og markeds-muligheder.

Mangel på kapital og menneskelige ressourcer er for de fleste virksomheder den begrænsende faktor.

IM deltager i konkrete projektaktiviteter, på interim basis i en større forandringsfase eller som del af en aktiv bestyrelse – for at understøtte virksomhedens langsigtede udvikling.

Kontakt IM for at høre hvad der passer til din virksomheds behov.