För dig som är kund och medarbetare inom personlig assistans


E-utbildning kring covid-19

Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram två e-utbildningar kring covid-19. Syftet är att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning.

Uppdaterad information och kontaktvägar

Situationen ändras från dag till dag. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar våra direktiv utifrån det. Våra åtgärder, såväl som i samhället i stort, syftar till att förhindra smittspridning och skydda utsatta grupper.


En del av team olivia