Εργαστήριο ΜΕΘ - Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών

Art & Web design: Θ. Καπάδοχος

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του "Εργαστηρίου ΜΕΘ - Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών", (ΜΜΠΑ) (ΦΕΚ Ίδρυσης 1135/τ.Β΄/05-04-2019) του Τμήματος Νοσηλευτικής, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το "Εργαστήριο ΜΕΘ - Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών" συμβάλλει:

 • Στην αύξηση των ερευνητικών ενδιαφερόντων.

 • Στην βελτίωση της επαγγελματικής καριέρας.

 • Στην προσέλκυση έμπειρων ερευνητών και συνεπώς βελτίωση των προοπτικών σταδιοδρομίας.

 • Στην πρωτοποριακή εκπαίδευση υψηλής ποιότητας (έρευνα και ανάπτυξη δεξιοτήτων).

 • Στην σύνδεση του επαγγελματικού χώρου με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Οι δράσεις του "Εργαστηρίου ΜΕΘ - Μετανοσοκομειακή Παρακολούθηση Ασθενών" περιλαμβάνουν:

 • Εκτίμηση της ποιότητας ζωής μετά την έξοδο.

 • Έλεγχος αποκατάστασης τραύματος κι ελκών πίεσης.

 • Εκτίμηση κινητικών προβλημάτων.

 • Προσδιορισμός ψυχολογικών επιπτώσεων, γνωσιακών διαταραχών και μετατραυματικού stress.

 • Εκτίμηση διατροφής.

 • Διερεύνηση πολυφαρμακίας.

 • Αξιολόγηση της χρήσης και του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης μετά την έξοδο.

 • Εκπαίδευση της οικογένειας του ασθενή σε θέματα φροντίδας.

 • Διερεύνηση της εμπειρίας του ασθενή και της οικογένειας από τη νοσηλεία του στη ΜΕΘ.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image