หน้ากากอนามัยป้องกันโรค


หน้ากากผ้า...คนไม่ป่วย


ใส่หน้ากากแบบไหนดี


ฐาน hand hygiene

ฐาน Isolate precuations&PPE

ฐาน การจัดการขยะมูลฝอย

เครื่องทดสอบการล้างมือ

ตรวจประเมินและกำกับติดตามผู้ประกอบการกำจัดขยะ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ล้างมืออย่างไร?ให้สะอาด ปราศ จากโรค

แยกขยะ เพื่อโลก เพื่อเรา

ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Line : ICC NPH ได้แล้ววันนี้