ฐาน hand hygiene

ฐาน Isolate precuations&PPE

ฐาน การจัดการขยะมูลฝอย

เครื่องทดสอบการล้างมือ

ตรวจประเมินและกำกับติดตามผู้ประกอบการกำจัดขยะ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ล้างมืออย่างไร?ให้สะอาด ปราศ จากโรค

แยกขยะ เพื่อโลก เพื่อเรา

สถิติอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล

อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ปี 2561

ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Line : ICC NPH ได้แล้ววันนี้