Ideo-Agordo-

Kunlaboro-Aklamo!

Ĉi retejo estas por nia Greziljono!

Ni ĉiuj havas ideojn por plibeligi la Kastelon, la bienon, la simbolojn de nia kara esperantista insulo. Oni ofte pridiskutas ilin, akre admonas tiun aŭ alian, kaj bedaŭras ne vidi ties konkretigojn.

Jen retejo ĝuste pri tio:

  • IDEO - Redakti sian ideon, pluigi aliies, kontribui fotojn, desegnaĵon aŭ planon

  • AGORDO - Kiom kostas? Ĉu okazigas median problemon? Kiel realigi? Jen kiel precizigi sian ideon

  • KUNLABORO - Efektive realigi la ideon, mane, finance aŭ morale! Jen okazo foti, raporti, redakti pri la sperto kaj krei memoraĵojn

  • AKLAMO - Via ideo nun ekzistas, kia granda fiero!

< Ĉi mapo montras la diversajn projektojn (blue)

La verdaj kaj flavaj desegnaĵetoj montras la diversajn lokojn en la bieno


En la supraj menuoj, eblas atingi la diversajn IAKA-projektojn laŭ la loko:

Ĉe la afiŝo

Jen ĉu novaj ĉu nun-furiozantaj projektoj - malkovru kaj kontribuu