Schimbarea paradigmei în măsurarea lemnului

Moving Wood Measurement Towards a new Dimension

Summary

Title: “Moving Wood Measurement Towards a New Dimension”

Acronym: HYPERCUBE 4.0

Code: PN-III-P4-ID-PCE-2020-0401

Financing source: state budget

Program & Type: P4 – Fundamental and exploratory research (PCE); Research field “Applied life sciences and biotechnologies”

Budget: 1.188.974,00 RON (ca. 240000 Euro)

Duration: 36 Months (04.01.2021 – 31.12.2023)

Contracting Authority: Executive Unit for Financing Higher Education, Research, Development and Innovation (UEFISCDI)

The contact person for the Contracting Authority:

Iuliana Veronica Brat – UEFISCDI

Tel: +4021 3080533

Fax: +4021 3115992

E-mail: iulia.brat@uefiscdi.ro

Address: Str. D.I. Mendeleev, No. 21-25, Floor 6, Room 617, Sector 1, 010362, Bucharest, Romania

Implementing Organization: Transilvania University of Brasov (UniTBv)

Tel: +40268 413000

Fax: +40268 410525

Web: https://www.unitbv.ro

Address: Bulevardul Eroilor, No. 29, Brasov, Romania

The contact person for the implementing organization:

Stelian Alexandru Borz

stelian.borz@unitbv.ro

Faculty of Silviculture and Forest Engineering

Şirul Beethoven, No. 1, Brașov, 500123, Romania

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Stelian-Borz

Google Academic: https://scholar.google.com/citations?user=JilKJUsAAAAJ&hl=ro


Descriere sumară

Titlu: ,,Schimbarea paradigmei în măsurarea lemnului”

Acronim: HYPERCUBE 4.0

Cod: PN-III-P4-ID-PCE-2020-0401

Sursa de finanţare: bugetul de stat

Programul şi tipul proiectului: P4 – Cercetare fundamentală şi exploratorie (PCE); Domeniul de cercetare “Științele vieții şi biotehnologii”

Buget: 1.188.974,00 RON (circa 240000 Euro)

Durata proiectului: 36 luni (04.01.2021 – 31.12.2023)

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

Persoana de contact pentru Autoritatea Contractantă:

Iuliana Veronica Brat – UEFISCDI

Tel: +4021 3080533

Fax: +4021 3115992

E-mail: iulia.brat@uefiscdi.ro

Adresa: Str. D.I. Mendeleev, Nr. 21-25, Etaj 6, Camera 617, Sector 1, 010362, Bucureşti, România


Organizația Contractoare: Universitatea Transilvania din Braşov (UniTBv)

Tel: +40268 413000

Fax: +40268 410525

Web: https://www.unitbv.ro

Adresa: Bulevardul Eroilor, Nr. 29, Braşov, România

Persoana de contact pentru organizația contractoare:

Stelian Alexandru Borz

stelian.borz@unitbv.ro

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere

Şirul Beethoven, Nr. 1, Brașov, 500123, România

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Stelian-Borz

Google Academic: https://scholar.google.com/citations?user=JilKJUsAAAAJ&hl=ro