Tjenester

Vi er på jobb hver hverdag og hver 3. helg, kveld og natt. Når vi har fri opplyser telefonsvarer om vakthavende. 

Vaktkalender (viser vakthavende på hverdager mellom kl 16:00-08:00 og i helger)