• IRS brygga: Tömningsstationen för båttoaletterna har åtgärdats men en fenderkudde har lossnat så att viss risk för skador på båten föreligger.
  • Segling: Frost Race går i år den 29 september. Mer info finns på KBS hemsida.
  • Tisdagsseglingarna börjar tisdagen den 7 augusti och pågår sex tisdagar.
  • Första upptagningsdag är i år torsdag den 27 september. Teckningslistorna läggs ut i vaktkuren den 14 september.

Det pågår en förnyelse av klubbens hemsida. Under en tid kommer adressfältet ovan inte vara www.hsbk.org. Det är helt i sin ordning.


För säsongen 2018-2019 har turordningen och antalet vaktpass på IRS fastställts till följande:

Vaktperiod 2018/2019

Namn: HSBK

Tur-ordning 2017/2018: 2

Tur-ordning 2018/2019: 1

Beräknat antal vaktpliktiga båtägare*: 134

Antal Vaktpass:134

From: 2018-09-27

Tom: 2018-12-02

Båtplatsavtal Stadgar Inträdesansökan

Kötid till Hamnen är fn 1-3 år beroende på båtstorlek.

  • Du måste vara medlem i klubben för att få ställa dig i kö till hamnen.
  • För att ansöka medlemskap fyller du i detta formulär: Ansökningsblankett

För att få vinterplats på Råcksta sjöhage gäller följande villkor:

  • Du måste vara medlem i någon av klubbarna
  • Du måste ha en permanent hamnplats i respektive klubbhamn.
  • Köavgift 250 kr/år