Bruks

Klubben har for tiden ingen aktiv brukskomite, men e-post blir besvart ved henvendelse til bruks.hhk@gmail.com

Ønsker du å bidra i en ny komite eller har forslag til organisering av en komite, så meld deg gjerne til post.hhk@gmail.com

The Challenge 2021

Challenge2021_A4_web.pdf
Challengeannonse_2021_12 side_web.pdf

Treningsgruppe

Resultater fra sporstevne 06.09.2020

Resultater fra sporstevne 01.09.2020

Resultater fra sporstevne 25.08.2020

Regler for brukshundprøver

Hva er bruks?

Med brukshund mener man en hund som på førerens kommando bruker nesen for å finne gjenstander eller personer i skogen. Bruksøvelsene vi her tenker på kalles sporsøk, rundering og feltsøk. Disse øvelsene brukes i brukshundkonkurranser, politiet, forsvaret og i redningshundmiljøet. En vanlig familiehund har også stor glede av aktiviteter hvor den får bruke sine naturlige instinkter, og vi som hundeførere blir stadig imponerte over hvor fantastisk luktesans hunden har. Den kan følge et flere timer gammelt spor kilometer etter kilometer, den kan finne folk som gjemmer seg i skogen eller som ligger flere meter under snøen, og den kan finne gjenstander som noen har mistet.

Mange driver brukshundarbeid bare med det for øye å aktivisere hunden, men mange vil også konkurrere i disse grenene. Her er klassene delt inn i klasse D, C, B og A. Konkurransene er inndelt etter om man ønsker å konkurrere i spor eller rundering, men det er en appelldel som er lik for begge grenene. Når det gjelder appelldelen vil man gjenkjenne mange øvelser fra vanlige LP-konkurranser. Brukshundkonkurransene er for alle raser og blandingshunder. Hvis du ønsker nærmere opplysninger om bruks og bruksøvelsene, se gjerne nettsidene til Norsk Brukshundsports forbund (NBF). Hønefoss Hundeklubb er medlem i NBF."