Hội Thánh Baptist Việt Nam Gainesville, Georgia

The Vietnamese Baptist Ministry

751 Green Street North West, Gainesville, GA 30501

Contact us: (678) 200-4488 Facebook YouTube Instagram

CHƯƠNG TRÌNH LỄ THỜ PHƯỢNG và LỄ NHIỆM CHỨC

11 giờ 15 sáng Chúa nhật, ngày 13 tháng 9 năm 2020

Thông Báo

Thân chào quí thân hữu cùng tín hữu:

Để phòng ngừa sự lan tràn của bịnh Corona Virus, bộ giáo dục của Hall County đã tuyên bố vào chiều nay (Thứ năm, ngày 12 tháng 3 năm 2020) " Tất cả các trường học sẽ tạm đóng cửa bắt đầu Thứ hai tuần tới cho đến khi có lịnh mới thì các trường sẽ được mở cửa trở lại."

Hôi thánh First Baptist Church, Gainesville, GA và Hội Thánh Baptist Việt Nam, Gainesville, GA cũng đồng theo lịch trình của bộ giáo dục Quận Hall cho nên cũng sẽ đóng cửa và tạm ngưng tất cả những sinh hoạt thường ngày từ ngày Chúa nhật 15 tháng 3 năm 2020 và sẽ trở lại sinh hoạt bình thường cho đến khi các trường học ở Quận Hall mở cửa trở lại.

Như vậy, hội thánh sẽ có lễ thờ phượng trực tiếp trên mạng Facebook của hội thánh vào 11 giờ 15 sáng đến 12 giờ trưa mỗi Chúa nhật. Sau giờ lễ thờ phượng, kinh mời quí thân hữu và tín hữu cùng thông công trên ZOOM app. Lớp trường Chúa nhật cùng các sinh hoạt khác sẽ tạm ngưng cho đến khi có thông tin mới từ các quí lãnh đạo của hội thánh.

Cầu chúc bình an trong Chúa Giê-su Christ,

Mục sư Từ Tấn Phước JoeZoom Cloud Meetings

Tải xuống ứng dụng di động ZOOM miễn phí trên Apple App Store hoặc Google Play Store.

Use ZOOM on computer or download free ZOOM mobile app on Apple App Store or the Google Play Store.

Our Mission

Reflect John 13:34-35 NIV, “A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another.”

Our mission is to live our lives as the family of disciples, to follow the teachings and example of Jesus Christ. We live to invite all people to join us in claiming him as our Savior and Lord. Our daily job is to love, care for and serve others in Jesus’ Name, and by doing so, to grow personally to become more like him. We work hard to Worship God well, and believe that one of the best ways to reflect Christ's love is to picture his love for people in need, through kindness, grace and lending a helping hand.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Ministries

 • Children: Sunday School, camping, and picnic

 • Youth: Sunday School, mission trips, and leadership events

 • Youth Adults & Family: Bible study and fellowship first Saturday of the month

 • Adults: Bible study and fellowship third Saturday of the month

 • Choir: Music rehearsal after worship service

 • Love Vietnam Ministry: Support Vacation Bible School (VBS) and children Christmas program

 • Community Outreach: College tour in the summer, domestic violence, Passport Camp (grade 6th-12th), Vietnamese New Year (Tết), Vietnamese class for children and youth, free math tutoring, camping, retreat, immigration, translation and intrepreation services

 • Future Facility Project

Carousel imageCarousel image

Meet Our Team

 • Pastor: Reverend Lennox Luan Vu

 • Pastor's assistant: Mrs. Oanh Yen Bui

 • Head of Council: Mr. Duong Don Vo

 • Secretary: Mrs. Thuy Trina Ngo

 • Treasurer: Mr. Luan Matt Nguyen

 • Worship Coordinator: Mr. Hung Lam

 • Women's Ministry: Mrs. Hieu Nguyen

 • Children Ministry: Mrs. Thu Le

 • Sound: Mr. Thanh Pham

 • Technology: Mr. Thai Huynh

 • Pianist: Miss Nguyen Ho