ติดต่อ

โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

เลขที่ 118 หมู่ 6 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 60150

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

Tel: 056-293056 | Fax: 056-293119

E-mail: huaynamhom30@gmail.com

ผู้ประสานงาน

ครูชัยยง เครือภัคดี

Tel : 089-9595749

ID Line : Chaiyong0308

Facebook : Chaiyong Kruapukdee