Handelsgymnasiernes Matematiklærerforening

Velkommen til en opgradering af hjemmesiden.
Det gamle lay-out hos google udfases,  så nu er vi i gang med at opgradere.

Regionsmøderne er afviklet i uge 6 og 7, hvor bl.a.  SOP  var et  emne. Der er samlet en del SOP-formuleringer, som ligger under  arkiv.

HUSK årsmøde  i Nyborg på Sinatur fra den 27.-28. november,  2023
Invitation og tilmelding ligger under fanen årsmøde 2023. Tilmeldingsfrist er den 15. september.



webadresse: www.hmfmat.dk