SOBRE MIN

Son actor desde hai máis de trinta anos. Tamén traballei en teatro de obxectos e como narrador oral.

Apaixóname a investigación e a docencia: son doutor en Artes Escénicas e profesor de Historia das Artes do Espectáculo.


Ser profesor permiteme aprender constantemente dos meus alumnos. Ser actor implica unha ollada de entomólogo inclinado sobre o bechiño humano.

— X. Cejudo