Το Κέντρο Θεωρητικής Φυσικής Κρήτης (Crete Center for Theoretical Physics) οργανώνει ετησίως την ημερίδα International Particle Physics Masterclasses, σε συνεργασία με το European Particle Physics Outreach Group και το Ελληνικό του τμήμα Ελληνική Ομάδα Εκλαΐκευσης.

Σε αυτήν την ημερίδα συμμετέχουν μαθητές λυκείου από όλους τους νομούς της Κρήτης με τους καθηγητές τους. Μετά τις πρωϊνές παρουσιάσεις φυσικής, οι μαθητές συνδέονται μέσω οπτικού συνδέσμου (video) με το ερευνητικό κέντρο Fermilab στις ΗΠΑ και διαγωνίζονται με μαθητές από άλλες χώρες σε κατάλληλα επιστημονικά ερωτήματα.

Αυτή τη χρονιά η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 19 Μαρτίου 2022.

Εγγραφές
Προθεσμία: 7 Μαρτίου 2022

Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΗΟΡΙΖΟΝ 2020 (Η2020-MSCA-IF-2020):
Marie Curie (ΚΑ 1012) Grant Agreement No 101028617 – RG-GRAV