PROGRAM

22. veljače 2019. godine, Vijećnica Filozofskog fakulteta

8.15 - 8.45

Registracija sudionika

9.00 - 9.30

Otvaranje skupa

9.30 - 10.30

Plenarno predavanje (moderira Ivana Bašić)

izv. prof. dr. Ivana Franić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Sveučilišni studiji jezika i književnosti - opća razmatranja o njihovim temeljima, ustroju i perspektivama

10.30 - 11.00

Stanka za kavu

I. sekcija

Moderiraju Vesna Deželjin i Daliborka Sarić

11.00 - 11.30

Milvia Gulešić Machata i Sanda Lucija Udier, Croaticum, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Gramatičke kategorije i njihovi oblici u ovladavanju hrvatskim kao inim jezikom

11.30 - 12.00

Petra Špadić, Sveučilište u Zadru, Odjel za hispanistiku i iberske studije

Kontrastivni pristup u poučavanju španjolskoga kao stranoga jezika

12.00 - 12.30

Darja Damić Bohač, Odsjek za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Kontekstualizirani pristup u nastavi stranoga jezika na neofilološkim studijima

12.30 - 13.00

Delphine Bismut, Odsjek za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Uloga stranoga lektora na filološkim studijima na primjeru studija francuskoga jezika i književnosti

13.00 - 14.00

Stanka za ručak

II. sekcija

Moderiraju Marica Čilaš Mikulić i Sanda Lucija Udier

14.00 - 14.30

Jelena Parizoska, Učiteljski fakultet u Zagrebu, Katedra za obrazovanje učitelja engleskog jezika

Primjena kognitivnolingvističkog pristupa poučavanju frazema u sveučilišnoj nastavi engleskoga kao stranoga jezika

14.30 - 15.00

Karina Giel, Sveučilište Adama Mickiewicza u Poznanju

Teorija i praksa u poučavanju frazema u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika (na primjeru studenata iz Poljske)

15.00 - 15.30

Zvonimir Novoselec, Katedra za skandinavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Motivacija idiomatskih izraza sa sastavnicom hjärta u švedskom jeziku

15.30 - 16.00

Dubravka Dubravec Labaš, Odsjek za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Predodžba o prostoru u udžbenicima talijanskoga kao stranoga jezika

16.00 - 16.30

Sara Profeta, Katedra za skandinavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Prikaz elemenata kulture u udžbenicima za učenje švedskoga jezika kao stranoga od razine A1 do B2

16.30 - 17.00

Sandra Tominac Coslovich, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Multikulturalnost u poučavanju pomorskog engleskog jezika

23. veljače 2019. godine, Vijećnica Filozofskog fakulteta

9.00 - 10.00

Plenarno predavanje (moderira Marko Majerović)

izv. prof. dr. Nataša Pavlović, Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Uloga sveučilišnih lektora u obrazovanju prevoditelja, s posebnim naglaskom na prijevodnim tehnologijama

10.00 - 10.30

Stanka za kavu

I. sekcija

Moderiraju Inja Skender Libhard i Zvonimir Novoselec

10.30 - 11.00

Ninoslav Radaković, Sveučilište Adama Mickiewicza u Poznanju, Fakultet za poljsku i klasičnu filologiju, Odsjek za slavensku filologiju

Elementi kulture u vježbama prevođenja za neizvorne govornike hrvatskoga jezika

11.00 - 11.30

Ivana Bašić, Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Što sve budući filolozi mogu naučiti iz zadatka usporedbe izvornoga teksta i teksta prijevoda

11.30 - 12.00

Vesna Ivančević Ježek, Odsjek za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Prevođenje specifičnih elemenata političke i pravne kulture u njemačkome i hrvatskome jeziku

12.00 - 12.30

Vanda Maržić Sabalić i Sandra Mardešić , Odsjek za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Izgubljeni u jelovniku – prevoditeljske strategije i međujezični utjecaji

12.30 - 13.00

Ninoslav Zubović, Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Sržba Ahileja i ahilova peta: izazovi transkripcije grčkih imena

13.00 - 14.00

Stanka za ručak

II. sekcija

Moderiraju Josip Lasić i Dubravka Dubravec Labaš

14.00 - 14.30

Jelena Cvitanušić Tvico, Croaticum, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Opismenjavanje na latinici – kontrastivni pristup poučavanju djelatnosti pisanja u ranjivoj skupini učenika

14.30 - 15.00

Ivančica Banković-Mandić, Croaticum, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

(Samo)procjena izgovora neizvornih govornika hrvatskog jezika

15.00 - 15.30

Marinela Aleksovski, Croaticum, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Elementi Callanove metode u poučavanju hrvatskoga kao inoga na početnoj razini

15.30 - 16.00

Vesna Deželjin, Odsjek za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Stavovi kroatofonih studenata o talijanskom jeziku i njegovu usvajanju kroz čitanje

16.00 - 16.30

Maria Rugo, Odsjek za talijanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Sociolingvistička kompetencija hrvatskih studenata talijanskih studija

16.30 - 17.00

Danijela Berišić Antić, Sveučilište u Zadru, Odjel za talijanistiku

Kontrastivni pristup u analizi uzvika na talijanskom i hrvatskom jeziku u WhatsApp porukama

17.00

Zatvaranje skupa