PRVI ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA SVEUČILIŠNIH LEKTORA

KONTRASTIVNI PRISTUP U P(R)OUČAVANJU JEZIKA I KULTURE

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 22. i 23. veljače 2019. godine

Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) organizira 22. i 23. veljače 2019. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu svoj 1. godišnji znanstveno-stručni skup. Tema skupa je Kontrastivni pristup u p(r)oučavanju jezika i kulture. Srdačno vas pozivamo da se prijavite za sudjelovanje izlaganjem ili kao slušači. Rok za prijavu sažetaka produljen je do 6. siječnja 2019. godine.

Organizacijski odbor

Ivančica Banković Mandić, Ivana Bašić, Marica Čilaš Mikulić, Vesna Deželjin, Sanja Drljača Magić, Dubravka Dubravec Labaš, Milvia Gulešić Machata, Antonio Toni Juričić, Marko Majerović, Vanda Maržić Sabalić, Darko Matovac, Zvonimir Novoselec, Branka Oštrec, Inja Skender Libhard, Sonja Strmečki Marković, Sanda Lucija Udier, Marina Zubak Pivarski

Programski odbor

Ivana Bašić, Marica Čilaš Mikulić, Darja Damić Bohač, Vesna Deželjin, Josip Lasić, Zvonimir Novoselec, Daliborka Sarić, Inja Skender Libhard, Sanda Lucija Udier