DRUGI ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP HRVATSKOG DRUŠTVA SVEUČILIŠNIH LEKTORA

JEZICI I SVJETOVI

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 25. i 26. veljače 2021. godine

Hrvatsko društvo sveučilišnih lektora (HDSL) organizira 25. i 26. veljače 2021. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu svoj 2. znanstveno-stručni skup. Tema skupa je Jezici i svjetovi. Srdačno vas pozivamo da se prijavite za sudjelovanje izlaganjem ili kao slušači. Rok za prijavu izlaganja je 11. siječnja 2021., a obavijest o prihvaćanju sažetaka sudionici će dobiti do 15. siječnja 2021.

Organizacijski odbor

Ivančica Banković-Mandić, Ivana Bašić, Vesna Deželjin, Anita Hrnjak, Marko Majerović, Darko Matovac, Inja Skender Libhard, Marina Zubak Pivarski

Programski odbor

Ivančica Banković-Mandić, Ivana Bašić, Vesna Deželjin, Dubravka Dubravec Labaš, Daša Grković, Anita Hrnjak, Josip Lasić, Marko Majerović, Branka Oštrec, Daliborka Sarić, Inja Skender Libhard, Sanda Lucija Udier, Marina Zubak Pivarski