Workshop 1

TAL OM TRO – OG BEGYND MED BEGYNDELSEN.

AT LEVE I DÅBEN

I Lunds Stift har man i ti år arbejdet med alle aspekter af dåben. Det har været et stort og seriøst projekt, hvor man har haft sans for at højne fagligheden ved at arbejde både tværfagligt og menighedsbaseret. Projektgruppen har bestået af en præst, en menighedspædagog (vel nærmest det vi kalder en Kirke- og Kulturmedarbejder), en kirkemusiker og en kommunikationsmedarbejder. Desuden har det været sagt klart, at dåb i menigheden er hele menighedens glæde og ansvar.

I Værkstedet GudstjenesteLIVs projekt ”Gudstjenesteliv – med dåben som prisme”, der er et fireårigt projekt for tilmeldte kirkemusikere og præster fra forskellige provstier i Haderslev og Århus stifter, har vi haft besøg af tre af medarbejderne på et to-dages-seminar. Det var øjenåbnende, involverende og givende for det tværfaglige samarbejde, som liturgi fordrer.

I seminaret var der flere meget enkle og tankevækkende små workshops, som er lige til at gå til. Dem vil vi lægge ud her på facebooksiden i den kommende tid. De kan fint bruges til menighedsrådsmøder og andre muligheder for at samtale om gudstjeneste, tro og dåb.

De svenske biskopper har udgivet et fint materiale, ”Leva i dopet”, der gratis kan downloades.