GRK Ridhusbokning

Välkommen till Gagnef Ridklubbs webbplats för Ridhusbokning.

Här hittar du kalendern där du kan se hur boknigsläget ser ut.

Regler för ridhusen.

Vi har tillsammans beslutat att det här gäller för oss som hyr/bokar och nyttjar våra ridhus.

Nyttjande av ridhusen sker på egen risk, och du MÅSTE ha godkänd ridhjälm på dig som ska vara knäppt. Vi rekommenderar säkerhetsväst för ryttare under 18 år. För minderåriga ligger ansvaret på målsman.

Alla under 13 år måste ha en vuxen med sig.

Du skall vara medlem och ha löst anläggningskort alternativt kan Du betala för enstaka gånger enligt gällande prislista (fn 75,-) om Du är med på någon annans bokade aktivitet.

Ridhusen kan ej bokas av den som ej löst anläggningskort. Den som ej löst anläggningskort hyr genom att kontakta ridskolan för bokning enligt gällande prislista (fn 300,-/påbörjad timme). Betalning skall ske på kontoret eller till ridskolans konto inom en vecka.

Anläggningskort gäller endast för tillgång till ridhus och utebanor, ej stallar och duschsplita.

Egen tränare får anlitas, men under tider då sådan träning pågår, är det inte tillåtet att störa andra ridande eller neka andra tillträde till ridhus.

All hästhantering sker på egen risk.

Ryttaren ansvarar för att ha en egen försäkring.

Hästar får inte lämnas lösa i ridhusen.

Ryttaren ansvarar för att verksamheten genomförs på ett säkerhetsmässigt sätt.

Ridning sker med visad hänsyn till andra ekipage i ridhusen.

All parkering och lastning sker på anvisad plats. Då många barn vistas på ridskolan ber vi Er att i första hand använda den parkeringsplats som finns alternativt på baksidan av ridhuset. Tänk på att parkera så att andra och ridskolans traktor kan komma förbi.

I ridhusen finns Fri ridtid i paus mellan lektionerna, dessa tider är ej bokningsbara.

Hoppning, markarbete, longering, tömkörning och löshoppning får ej ske på fri ridtid utan bokas i Ridhusbokningskalendern.

Ridskolans aktiviteter har alltid företräde.

Tider då ridhusen är uthyrda får man inte komma och nyttja det.

Bokad tid är inte det samma som att man har egen tillgång till ridhusen. Andra är välkomna in men Du bestämmer vilken aktivitet som gäller.

Knacka och fråga om du kan komma in innan du öppnar dörren och går in i ridhuset.

Aktiviteter som kräver att Du är själv i ridhuset innebär att Du får hyra ridhuset för eget bruk även om Du har anläggningskort. Då den hyrda tiden är slut skall Du omedelbart lämna ridhuset så att nästa kan komma in och starta sitt pass.

Hoppning enskilt får enbart utföras av personer över 18 år men vi ser helst att man har någon med sig då olyckan kan vara framme ibland. Mobiltelefon är också bra att ha med då det ej finns fast telefon i ridhuset.

Rekommenderat maxantal i ridhuset:

  • Löshoppning - 1 ekipage åt gången
  • Hoppning - 6 ekipage
  • Dressyr - 9 ekipage
  • Tömkörning - 2 ekipage
  • Longering - 2 ekipage

Efter hoppning skall allt material plockas undan innan nästa bokningsbara pass börjar.

Glöm inte att mocka efter dig, både i ridhuset och utanför. Skottkärran skall tömmas om den är full. Vid underlåtande av mockning och tömning debiterar vi en avgift för att någon annan skall göra jobbet. Vid upprepad förseelse riskerar man avstängning.

Vid ridning flera ryttare samtidigt i ridhuset gäller alltid håll höger med ca 2 meters mellanrum.

Skritta innanför fyrkantspåret. Fyrkantspåret har alltid företräde. Ridning i bredd får ej förekomma.

Vid longering och tömkörning skall det vara minst 4 meter mellan möten på volterna.

”Stillastående rörelser” såsom halt, ryggning, bak- och framdelsvändringar etc. görs i mitten av volterna.

Klädsel och utrustning skall i första hand ordnas utanför ridmanegen. Upp- och avsittning sker i mitten av volterna.

Ridning skall ske under tystnad, dvs inget onödigt prat, skratt eller smackande.

Vid fler än fyra ryttare i ridhuset rekommenderar vi att ryttarna rider i samma varv. Utse en person som kommenderar byte av varv med jämna mellanrum.

Efter avslutat ridpass, meddela när du ämnar föra ut hästen ur ridhuset.

Ingen lek/busridning är tillåten, av säkerhetsskäl och av hänsyn till andra ryttare.

Dörrar till ridhus skall hållas stängda under den kalla årstiden.

Rökning är strängt förbjudet i ridhuset och då vi är en rökfri anläggning hoppas vi att Du respekterar detta även på anläggningen i sin helhet.

Om du går sist från ridhuset är det din skyldighet att släcka och stänga efter dig.

Eventuella skador på anläggningen eller material eller om någon missbrukar reglerna skall omgående anmälas till kontoret 0241-211 20 eller via e-post: gagnefs.ridklubb@telia.com .

Den som inte följer ovanstående regler, kan avstängas från anläggningen, inbetald avgift återbetalas ej.

Reglerna beslutade av föreningens styrelse 2011-03-17