Erraketak Raquetas


Crampones


Piolet


KLUB MATERIALAREN ERABILERAREN ARAUTEGIA

 1. Bazkideek bakarrik eska dezakete materiala erabiltzeko.

 2. Materiala doan emango da.

 3. Kide bakoitzak crampon pare bat, izotz aizkora bat eta erraketa pare bat alokatu ditzake, erabiltzearen ardura izanik

 4. Beste kide baten zenbateko bera ere eraman dezakezu, zure jabetza bazkide gisa jakinarazi.

 5. Materiala galdu edo erabili gabe badago, erabiltzaileak berriro gomendatu beharko du.

 6. Ez Gorlizko Mendizale Elkarteak, ezta Administrazio Kontseiluak ere ez dute inolako erantzukizunik izango materiala gaizki erabiltzeagatik gerta daitezkeen istripuengatik.

 7. Ez da material berririk alokatuko zain dagoena bidali ez duen bikotekideari.

 8. Klubak antolatutako jarduera materialak erabiltzeko lehentasuna mantenduko da.

 9. Materiala alokatzean, bere egoera egiaztatu beharko da, zuzentarauan anomaliak egon daitezkeela ohartaraziz, izan ere, bestela, bidalketa horren erantzulea izango da.


NORMATIVA USO MATERIAL DEL CLUB

 1. Solamente pueden solicitar material las personas socias para su uso personal.

 2. El material se prestará de modo gratuito.

 3. Cada socio/a puede alquilar un par de crampones, un piolet y un par de raquetas, siendo responsables de su uso.

 4. También puede llevar la misma cantidad para otra persona socia, informando de su titularidad como socio.

 5. Si el material fuera extraviado o inutilizado deberá recomponerlo la persona usuaria.

 6. Ni Gorlizko Mendizale Elkartea ni su Junta Directiva serán responsables de los posibles accidentes que puedan ocurrir por el uso indebido del material.

 7. No se alquilará nuevo material a ninguna persona socia que no haya entregado lo que tiene pendiente.

 8. Se mantendrá prioridad para el uso de material las actividades organizadas por el club.

 9. Al alquilar el material deberá comprobarse el estado del mismo, advirtiendo las posibles anomalías a la Directiva, ya que, en caso contrario, a su entrega será responsable del mismo.Materialen kudeatzailea - Encargado de material: Tim (607 477 397)