SummaryGFM

รายชื่อเกษตรกรที่มีสถานะรับรองในปัจจุบัน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอัพเดทฐานข้อมูลฟาร์มGFM ตามลิงค์พื้นที่ปศุสัตว์เขต ตามแบบฟอร์มที่มีอยู่เดิม

ให้แก้ไขในgoogle sheet ห้ามแก้ไขแบบฟอร์ม

ไม่แนะนำให้โหลดไฟล์ออกมาแล้วอัพโหลดเข้าไปใหม่

หากมีข้อสงสัยในการอัพเดทข้อมูล กรุณาติดต่อ 02-653-4444 ต่อ 4114-5

ระเบียบGFM

รายละเอียดการดำเนินงาน

checklist

หนังสือสั่งการ

แบบฟอร์ม

โครงการGFM

ใบรับรอง

สไลด์นำเสนอ