GEOMETRİ VE SİMETRİ OKULU

13-15 Eylül 2019, İMBM, İstanbul

"Geometri ve Simetri" okulu, özellikle geometri ve matematiksel fizik alanlarına ilgi duyan öğrencilerin derslerine ve ileriye dönük çalışmalarına katkı sağlayacak bir okuldur. Okulun hedef kitlesi lisansüstü öğrencilerdir.

İstanbul dışından gelecek öğrencilere, İstanbul Matematiksel Bilimler Merkezi tarafından sınırlı sayıda yol desteği verilecektir.

Okulun yapılacağı yer: İstanbul Matematiksel Bilimler Merkezi (İMBM), Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü, İstanbul (http://www.imbm.org.tr/howto/howtoimbm.html)

Başvuru için son tarih: 03 Eylül 2019

Ders verenler

 • İlmar Gahramanov (Boğaziçi Üniversitesi)
 • Oğuzhan Kaşıkçı (İTÜ)
 • Handan Yıldırım (İstanbul Üniversitesi)

İçerik ve Program

Yüzeylerin Geometrisi Ve Diferansiyel Denklemler(İlmar Gahramanov)

 • Öklid uzayı, eğrilik, yüzeylerin geometrisi
 • İkinci temel form, küre üzerinde metrik, kompleks sayılarla geometri
 • Diferansiyel geometri yöntemlerinin integre edilebilir diferansiyel denklemlere uygulaması

Kaynaklar:

 1. Bobenko, Alexander Ivanovich. "Constant mean curvature surfaces and integrable equations." Russian Mathematical Surveys 46, no. 4 (1991),1-45.

Noether Teoremleri Ve Korunum Kanunları(Oğuzhan Kaşıkçı)

 • Minkowski uzayında simetriler
 • Noether teoremleri
 • Ayar simetrileri

Kaynaklar:

 1. Max Bañados and Ignacio Reyes, A short review on Noether’s theorems, gauge symmetries and boundary terms, International Journal of Modern Physics D Vol. 25, No. 10, 1630021 (2016)

Lorentz Geometrisi(Handan Yıldırım)

 • Lorentz-Minkowski uzayı
 • Lorentz-Minkowski uzayında eğriler
 • Lorentz-Minkowski uzayında yüzeyler

Kaynaklar:

 1. O’Neill, B. : Semi-Riemannian Geometry with Applications to Relativity, Academic Press, Elsevier, 1983.
 2. López, R. : Differential Geometry of Curves and Surfaces in Lorentz-Minkowski Space, Int. Electron. J. Geom., 7(1), 2014, 44-107.

Program