LUAT KHOA SAN JOSE

Trang Web Luật Khoa San Jose được thành lập bởi Gia Đình Luật Khoa
Bắc California, nhằm quy tụ các cựu sinh viên LK SÀI GÒN - HUẾ - CẦN THƠ niên khóa 1955 -1975 lại với nhau, để ôn lại những kỷ niệm xưa với các Giáo Sư, với các bạn đồng môn dưới mái trường Luật thân yêu.
Trang Web Luật Khoa hân hoan chào đón từng bạn đồng môn.
Chúng tôi mong và tin luatkhoasanjose.com sẽ luôn là nơi bạn muốn tới thăm mỗi ngày.

Liên lạc, gởi bài tham gia, góp ý... xin
Email đến: hoingoluatkhoa@yahoo.com
Website:   luatkhoasanjose

BAN CỐ VẤN: GS QUÁCH THỊ NHO - LS NGÔ VĂN TIỆP - TS TRẦN AN BÀI

BAN ĐIỀU HÀNH: Nguyễn Vạn Bình (Trưởng Ban Điều Hành)
Phạm Mạnh Tuấn & Dương Thị Tiến - Hà Kim Tinh & Nguyễn Ngọc Mai – Châu Minh Hoàng & Trịnh Như Bằng - Lê Truật & Vũ Thị Xuyến - Huỳnh Quang Khải & Nguyễn Thị Phương - Lê Đình Cai & Võ Thị Hạ - Nguyễn Đình Dũng & Nguyễn Mậu Quế - Ngô Kỳ & Quách Huệ Anh – Phạm Bách Phi & Nguyễn Ngọc Dung - Phạm Thanh Đồng & Nguyễn Bạch Yến - Huỳnh Văn Xồi & Hồ Tô Hà - Phạm Ngọc Anh & Trần T.Thanh Thủy - Huỳnh Văn Trai & Huỳnh Ngọc Hương - Nguyễn Viết Đĩnh & Đỗ Kim Thoa - Huỳnh Minh Quang & Võ Ngọc Hòa – Nguyễn Hữu Trương - Phạm Quang - Hà Đình Huy - Trì Ngọc Bình - Lê Trung Tâm - Lê Minh Chúc - Lại Thị Hà – Mã Phương Liễu - Phan Xuân Hương - Nguyễn Thanh Hương - Nguyễn Xuân Sơn - Dương Bích Trâm - Cao Ánh Nguyệt -
Trần Mai Hương - Thái Hà - Nguyễn Thị Phòng - Phan Hiệp Thành - Vũ Hữu Kỳ & Phan Thúy Phượng. 

Phụ Trách Website: Quách Huệ Anh - cựu SVLK Cần Thơ

BÀI MỚI ĐĂNG:

WEB LINKS: