Omwille van de privacywet zijn bepaalde gegevens niet openbaar.
Leden en hun ouder(s) hebben toegang tot de afgeschermde ledensite:

Zo niet, dan krijg je een foutmelding.