THẠC SỈ TOÁN ỨNG DỤNG PHÁP VIỆT

Đây là chương trình hợp tác đào tạo Thạc sĩ Toán ứng dụng của Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh và sáu trường Đại học Pháp (Lorraine , Orleans , Paris XIII , Rennes 1 , Tours và Ecole Polytechnique ) bắt đầu từ năm 2011. Nội dung hợp tác như sau:

Các đại học Pháp công nhận năm thứ tư chương trình cử nhân của Khoa Toán-Tin trường Đại học Khoa học Tự Nhiên (Đại học Quốc Gia) thành phố Hồ Chí Minh và một số đại học Việt Nam khác tương đương với năm thứ nhất chương trình Master của Pháp, sử dụng các cơ sở của Khoa Toán và Tin học của Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, gửi các giáo sư Pháp dạy học kỳ đầu tiên của chương trình Master2 (năm thứ 2 chương trình thạc sỉ) của Pháp và trao học bổng (vé HCM-Paris-HCM + học phí và chỗ ở tại Pháp từ 3 đến 4 tháng) để sinh viên thực tập học kỳ thứ hai của chương trình Master2 ở Pháp. Các sinh viên học thành công được cấp bằng Thạc sỉ toán của các đại học Orleans , Paris XIII , Rennes 1 và Tours.

Các sinh viên chọn 5 trong 7 môn học sau : Giải tích và ứng dụng , Giải tích số , Tối ưu hóa và điều khiển, Mô hình hóa, Cơ, Xác suất/ Thống kê, Các khía cạnh toán học của khoa học dữ liệu.

Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh tài trợ vé máy bay Paris-HCM-Paris và một phần tiền giảng dạy cho các giáo sư Pháp sang giảng dạy trong chương trình này. Các đại học Pháp tài trợ một phần tiền giảng dạy cho các giáo sư Pháp sang giảng dạy và học bổng (vé máy bay HCM-Paris-HCM + tiền học và ăn ở ) cho các sinh viên sang Pháp học trong 3 đến 4 tháng.

Chỉ tiêu tuyển sinh lối 25 sinh viên một năm. Sinh viên chỉ đóng lệ phí ghi danh học Master của các đại học Pháp lối 275 euros cho toàn bộ chương trình.

Chủ đích chương trình này là giới thiệu các sinh viên Việt Nam cho các học bổng toàn phần làm tiến sỉ của các đại học Pháp và các nước khác. Thường có hơn phân nửa sinh viên chương trình này nhận học bổng học tiếp Tiến sỉ tại Pháp hoặc châu Âu.

Tiếng Anh được dùng trong toàn bộ chương trình (kể cả trong thời gian học ở Pháp).

Việc học đủ 7 môn học rất hữu ích cho việc chọn học bổng sang Pháp, vì thế chúng tôi thưởng 5 sinh viên đứng đầu tổng số điểm thi (các môn học) 5 triệu đồng/1 sinh viên.

LỊCH HOẠT ĐỘNG NIÊN KHOÁ 2021-2022

Thời gian nhận hồ sơ: 01/5/2021 đến 15/5/2021

Thời gian phỏng vấn: 01/06/2021 đến 10/6/2021

Thời gian công bố kết quả: 21/06/2021 đến 27/06/2021

Thời gian bắt đầu các môn chuẩn bị: 01/07/2021

Thời gian bắt đầu các môn học chính thức: 15/7/2021