Case Study

“Hoe kunnen we de verschillende betrokkenen van de Hoogstraat laten verbinden, communiceren en samenwerken?”

INTRODUCTIE

Achtergrond

Tijdens de Minor Interface & User Experience Design hebben wij gewerkt aan een project waarin Urban Interaction Design centraal stond. Het project liep van begin september 2018 tot eind januari 2019. En tijdens het project zijn verschillende interventies tot bevordering van participatie onderzocht en getest.

De complexiteit van het vraagstuk zit hem in het ontbreken van een specifieke klant of doelgroep. In het creatieve proces doorlopen we verschillende fases zoals ontdekking, ideatie, prototyping, testen en evaluatie. We werken met diverse belanghebbenden, van gemeente tot burger.

Eigenaarschap als insteek

Als we ons niet verbinden met de mensen om ons heen, zullen we nooit begrijpen welke uitdagingen er zijn in onze nabije omgeving. Betrek daarom vooral anderen in het participeren en maken van keuzes. Welke problemen zitten zij mee? Welke problemen delen we? En hoe kunnen we deze problemen op lokaal niveau aanpakken in plaats af te wachten tot iemand anders dat voor ons oplost?

Samen hebben we een middel ontwikkelt dat co-creatie stimuleert binnen het participatief domein. In deze case study vind je meer over ons team, achtergrond, het proces en de ontwikkeling van SUMMIT, het eindresultaat.

HET TEAM

Quinten Ooms

De Polymath


Als Schiedammer weet ik wat de Hoogstraat betekent voor de stad. Als ontwerper weet ik hoe ik hier toffe producten op kan aansluiten.

Julong Dijkstal

Visual Design & Usability


Als ontwerper wil ik mijn interesse in de ontwikkeling van technologie en mijn ambitie om mensen te helpen combineren.

Sem Geuze

Development & Prototyping


Mijn focus ligt op prototyping. Ik wil op zoek gaan naar een innovatief product dat aansluit bij de wensen en vragen van de stakeholders.

Laura van Heulen

Product Design & Concepting


Zelf ben ik planmatig ingesteld en leg al mijn ideeën vast. Deze wil ik graag delen om samen tot een oplossing te komen.

Wij zijn een groep vierdejaars studenten die studeren aan de Hogeschool Rotterdam. Samen vormen we een autonoom team genaamd FRAME’s. We werken aan de Hoogstraat van de toekomst vanuit SHOP, een flexibele werkplek en platform voor ondernemers en gemeente. We gebruiken diverse invalshoeken en een hands-on aanpak om te proberen het grotere plaatje beter te zien.


DEBRIEF

“Hoe kunnen we de verschillende betrokkenen van de Hoogstraat laten verbinden, communiceren en samenwerken?”

Om de Hoogstraat in Schiedam toekomstbestendig te maken, is een transformatie van winkelstraat naar een gemixt milieu nodig (denk aan wonen, werken, winkelen en beleven). Dit is niet simpel gedaan en tijdens de start van het project werd al duidelijk dat we de huidige probleemstelling niet kunnen oplossen of veranderen. We hebben besloten om als doel een middel te ontwikkelen dat participatief stadsbestuur van de Hoogstraat Schiedam in Nederland kan verbeteren. Dit deden we door middel van kleinschalige experimenten, prototypes en interventies.

Andere belangrijke vragen:

 • Hoe verbind je verschillende mensen binnen een stad?
 • Hoe maak je een stad toekomstbestendig?
 • Hoe los je problemen op die je niet kunt zien?
 • Hoe versterk je de betrokkenheid van mensen met verschillende belangen?
 • Hoe zorg je voor draagvlak tussen diverse stakeholders?
 • Hoe kunnen we positieve ontwikkelingen in beeld brengen?

ONDERZOEK

Voor ons onderzoek gebruikten we zowel desk- als fieldresearch en perspectief delen stond centraal. Vanwege vele voorgaande projecten, voorstellen, onderzoeken en plannen vormde het startpunt grote hoeveelheden informatie doornemen.

Tegelijkertijd zijn we begonnen met het participatief domein ontdekken. Hier is een voorbeeld van een model te zien die het team heeft geholpen om te denken vanuit verschillende grids. Participatory design is niet alleen een andere manier of stijl van ontwerpen. Het is gericht op processen en procedures van ontwerp en de mens waardoor je wordt gedwongen om op een hoger niveau te denken.

Omdat het project diverse stakeholders en doelgroepen omvat, hebben we de omvang verkleind door elk teamlid een van de volgende doelgroepen te geven:

 • Instanties, onderzocht door Laura
 • Bezoekers, onderzocht door Sem
 • Ondernemers, onderzocht door Quinten
 • Bewoners, onderzocht door Julong

SYMPOSIUM

Tijdens Balanced - Unbalanced 2018 hebben wij de mogelijkheid gekregen om een workshop te faciliteren. De workshop begon met een presentatie van Peter van Waart en Michael Anhalt over 'Valuing Smart Citizenship'. Vervolgens werd ons project over de Hoogstraat, Schiedam geïntroduceerd. Dit was een belangrijke eerste zet het delen van perspectief.

Klik hier of hier om een virtuele wandeling te maken met het prototype van Sem.

CONCEPTVORMING

Als team merkten we dat conceptvorming omtrent maatschappelijke problemen wordt beperkt door aannames van het individu. Meeste mogelijke oplossingen zijn aanbod gekomen doormiddel van LoFi en HiFi prototyping. Hoewel de focus later vooral lag op het delen van het in kaart brengen van inzichten en waarden door in gesprek te gaan met de doelgroepen.

LoFi prototyping

HiFi prototyping

PROTOTYPES

De afbeeldingen zijn klikbaar.

Klikbare Hoogstraat

Dit prototype biedt informatie over de panden in de hoogstraat door op de kaart te klikken.

Route

Dit prototype biedt verschillende routes voor bezoekers van de Hoogstraat.

Verhalen Hoogstraat

Dit platform verzameld en deelt (historische) verhalen over panden in de Hoogstraat.

Taken SUMMIT

SUMMIT is onze eindoplossing. Dit prototype verwerkt taken die doorgevoerd en afgevinkt kunnen worden.

INTERVENTIES

Als team geloven wij dat bij het ontwikkelen van concepten, het actief betrekken van mensen in ons proces essentieel is. Daarom hebben we geprobeerd in workshops participatieve co-creatie te gebruiken om zoveel mogelijk perspectieven in overweging te nemen. Dit leek ons een goede manier om 'grijze vlekken' en 'het grotere plaatje' te benaderen.

000. Sjabloon.pdf
Interventies voor in de case study

Een greep uit onze concepten

TESTEN

Van idee naar?

Oplossing ➡️ Middel ➡️ Tool ➡️ Spel ➡️ Functies ➡️ Testen

Toen het concept concreter werd zijn we mogelijke benodigdheden, randvoorwaarden en ontwerp-criteria gaan opstellen. We hebben onderanderen onderstaande elementen getest met de doelgroep.

 • Open discussie stimuleren.
 • Wisselen tussen professionele rollen.
 • Leren geven en nemen met anderen.
 • Opbrengst inzichtelijk en deelbaar maken.

CODE OF CONDUCT

Richtlijnen voor een gewenste situatie.

 • Respect
 • Eigenaarschap
 • Transparantie
 • Inspirerend
 • Transformationeel
 • Participatief
 • Contextueel
 • Duurzaam
Summit: Code of Conduct

SUMMIT

“The tool for collective ownership.”

SUMMIT is a means to create ownership and transfer ownership to others. People who are active in participating can now involve others in discovering shared interests by means of the game box with rules of the game.

SWOT-ANALYSE

Strengths

Het brengt mensen bij elkaar door middel van perspectief delen en empathie zodat ze samen tot een oplossing kunnen komen.

Weaknesses

De digitale omgeving heeft momenteel een erg open opzet die vrijheid stimuleert. Hoewel in de praktijk is er een gebrek aan voorbeelden, richtlijnen en daardoor houvast voor nieuwe gebruikers.

Opportunities

Overdraagbaarheid. Bijvoorbeeld hulp bij het definiëren van doelen door middel van een tutorial met voorbeeldcases. Of een introductiehandleiding voor nieuwe gebruikers.

Threats

Het woord "spel" wringt met de juist serieuze aanpak en insteek van SUMMIT. Dit kan tot verwarring leiden terwijl er oprecht inzet van betrokken nodig is voor slagen.

SUMMIT_styleguide.pdf

VORMGEVING

Voor zowel team FRAME's als SUMMIT is een merkidentiteit ontwikkelt. Hiernaast is een styleguide te zien die de richtlijn vormde voor de visuele identiteit.

INSTAGRAM

BETROKKENEN