KURS

Adobe Photoshop CC og Trimble SketchUp

Thomas U. Fosseli er produksjonsdesigner og har flere års erfaring med scenografi og set design. Han holder kurs i SketchUp og Photoshop for skoler, bedrifter og enkeltpersoner.

Fosseli Consulting tar kurs på bestilling. De kan bestilles som kursholdere og workshopledere innenfor sine fagfelt på dag eller kveldstid.

Fosseli Consulting ENK, Oberst Rodes Vei 33 A. Org.Nr. 921 768 583 post@fosseli.com